Monténska anor och anhöriga

              

 

Namnet Montén Grafiska stamtavlor  (Mon) Släktrapporter (Mon) Släktdatabasen
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Stamtavla efter Anders Montén

Tillbaka

 

Efterkommande till Anders Monténs dotter i första giftet, Charlotta Dubois, har hittats i någon gren till sjätte led. Nedan redovisas endast någon till tredje led.

 

De personer som är inramade med ruta i annan färg återfinns på annat ställe i tabellen, oftast i samma generation eller i den tidigare eller senare, beroende på föräldrars släktskap och då finns inga efterkommande registrerade, för de finns registreade på det andra stället.

graf stamtavla anders montén 1


graf stamtavla anders montén 2