Monténska anor och anhöriga

              

 

Grafiska stamtavlor (Lyb) Släktrapporter (Lyb) Släktdatabas
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Lybeck, Nilsson/Brynolf

Släkterna Lybeck och Nilsson/Brynolf är sammanflätade med varandra. Lite om detta nedan. De personer som skrivits med grön färg är länkade till släktträdet. Klicka på ett namn så hamnar du i släkttraädet.

 

Nils Lybeck och tre av hans bröder, Sven, Anders och Ola, var de första i denna släkt som tog efternamnet. Det var de bröder som inte ärvde möllan i Lyngsjö söder om Kristianstad efter fadern Per Svensson, utan var tvungna att söka uppehälle på annat sätt.

 

Nils och Sven blev trädgårdsmästare och även frälseinspektörer, d v s de blev inspektörer på frälsegods vilket var vanligt bland trädgårdsmästare som kunde läsa och desutom skötte mycket av driften när ägaren bodde på annat håll. Bröderna Anders och Ola flyttade till Kristianstad men avled båda relativt tidigt och utan barn.

 

Anders Fredrik Lybeck, tre generationer senare, var framgångsrik och initiativrik affärsman i Göteborg. Han övertog företag och startade företag. Han anställde Axel Brynolf som vd i ett av bolagen. Axels tolv år yngre syster

Margareta Nilsson kom till Göteborg och fick arbete på Axels företag.

Hon träffade Anders Fredriks son Gunnar. De blev förälskade. Vid förlovningen gav Gunnar Lybeck en specialbeställd vas till Margareta med den kända texten "APIS POTANDA BIGONE" (a pispot and a big one) skrivet under glasyren - ett bevis kanske på en ganska rå romantik dem emellan!

 

Axel Brynolf träffade också sin kvinna i Göteborg, Sigyn Svalander, och de fick flera barn. Axel var också en av de personer som var med och byggde upp den första golfbanan i Sverige med 18 hål, Hovås, utanför Göteborg. 

 

Axel kom från Sibbhult i nordöstra Skåne och var son till Anders Brynolf Nilsson. Anders reste till USA på 1800-talet för att ta del av ny teknik och nya idéer, av vilka han omsatte flera i praktiken när han kom hem. Han var den nionde i rakt nedstigande led som ägde gården Feleberga i Emitslöfs socken där den förste kände hette ORED född 1590.

 

 

lyngsjö mölla

Lyngsjö vattenmölla vid Vramsån