Monténska anor och anhöriga

              

 

Namnet Montén Grafiska stamtavlor  (Mon) Släktrapporter (Mon) Släktdatabasen
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Monténarna från Axberg

  

 

I södra Axbergs socken, norr om Örebro, ligger byn Näfvesta. Olof Larsson var bonde där. Han var far till Lars Olofsson, farfar till Anders Larsson, som bytte namn till Montén, och farfarsfar till Gustaf Adolf Montén. Om Olof föddes i Näfvesta är okänt men han bodde där och hans barn föddes där. 

 

häradskarta axeberg 1688

 

På kartan ovan från 1688, ungefär då Olof Larsson föddes, återges trakten från denna tid med Näfvesta (en bit upp från nederkant i kartan) men också Hässelby (längst ner i kartan) dit Anders Monténs syster Christina Larsdotter flyttade när hon gifte sig och därmed flera i en annan gren i släkten vuxit upp.

 

Anders Montén var den som tog efternamnet.

 

Gustaf Adolf Montén (1800 - 1875) är den äldste Monténare i vår släkt som det finns bild på och som de flesta i släkten hört talas om av personerna i de äldre generationerna. Lars Montén var en mycket framgångsrik entreprenör och affärsman som var först i Sverige med att industriellt tillverka såpa och tvål och så småningom också stearinljus. Han var kusin med Gustaf Adolf Montén.

 

Monténarna och deras anor går att studera under fliken Monténarna från Axberg.