Monténska anor och anhöriga

              

 

Namnet Montén Grafiska stamtavlor  (Mon) Släktrapporter (Mon) Släktdatabasen
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Grafiska stamtavlor (Mon)

Med grafiska stamtavlor avses bilder som utifrån anger de efterkommande i ett antal generationer i en bild utan ingifta.

 

I de stamtavlor som man når via länkarna i texten nedan ser man de fyra generationerna efter Olov Larsson, som är den äldste kände anfadern i den Monténska släkten. I den ser man de äldsta grenarna bl a hur Gustav Adolf Montén är släkt med såpfabrikören Lars Montén.

 

Hur olika släktgrenar härstammar från Gustaf Adolf Montén, eller hur vi är släkt med våra finska släktingar, hittar man i stamtavlan efter Anders Montén.

 

Anders flyttade till Åbo där han studerade till fil mag och blev präst. Han gifte sig med Eleonora Dubois som han fick två barn med. Var hon härstammar ifrån är inte känt men tillhör inte de kända släkterna Dubois i Sverige. Denna finska gren har inte varit känd i släkten förrän 2007.

När han kom tillbaka till Sverige  efter Svensk-Ryska kriget gifte han sig andra gången med Lovisa Ulrika Linderoth och får fyra söner, varav Gustaf Adolf var den äldste. Gustaf Adolf Montén är huvudman för den gren som undertecknad härstammar ifrån liksom många andra.

 

Anders Monténs äldre syster var
Christina Larsdotter. I stamtavlan efter henne finns dels hennes son, den framgångsrike industrimannen Lars Montén men också arvtagarna till honom. Dessa hittas bland Lars syskons efterkommande.