Monténska anor och anhöriga

              

 

Namnet Montén Grafiska stamtavlor  (Mon) Släktrapporter (Mon) Släktdatabasen
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Namnet Montén

Anders Montén (1747-1817) var den förste i vår släkt som tog efternamnet Montén. Anders var bondson från Näfvesta gård i Axbergs socken utanför Örebro. Fadern hette Lars Olofsson och Anders ursprungligen Larsson således.

 

Redan när Anders som 13-åring började studera vid Örebro Trivialskola bytte han namn till Axling och när han senare studerade vid Strängnäs gymnasium bytte han namn igen och denna gång till Montén.

 

I inskrivningsboken för Strängnäs gymnasium skrivs han in som Andreas Axling när han 1767 börjar i Classis Primus och skrivs så till och med näst sista läsåret, vårterminen 1772 i Classis Tertia. Sista läsåret med början höstterminen 1772 i Classis Quarta, skrivs han som Andreas Montén.

 

 

Av utdragen från inskrivningsböckerna från Strängnäs gymnasium framgår detta. 

 

Enligt vad som är dokumenterat vid Åbo Akademi hette Anders Axling i efternamn t o m 1771, vilket bekräftar uppgifterna från inskrivningsbökerna. Det finns således en exakt tidsperiod för när Anders byter namn till Montén.

 

Skälet till detta andra namnbyte skall enligt sägen ha varit att en kusin hade samma namn och att han också läste i Strängnäs. Det fanns ingen annan Anders Axling på Strängnäs gymnasium de år Anders Montén läste där och ännu har ingen kusin med det namnet påträffats.

 

Varifrån han får namnet Montén finns det ingen utsaga om. Det fanns en känd präst i Söderhamn på 1700-talet som hette Olof Montén, som inte är släkt vad det verkar. På 1600-talet fanns det en filosof i Frankrike som hette Montaigne (uttalas Montän ungefär) vars namn kanske kommit till Sverige vid denna tid och Anders var ju en bildad man - men nja!?