C

Född 1879-12-31 i Lunden, Gärdhem (P).
Död 1968-08-28 i Frälsegården, Saleby (R).
Begravd i Västra Tunhem.
Göran var äldst i en talrik syskonskara. I hans bror Fritzīs släktbok sägs att han tidigt fick lära sig att vara ett föredöme för, och även taga ansvar för, de yngre syskonen. De förmanades av föräldrarna att alltid rätta sig efter Göran. Fadern sysselsatte sig också mycket mer med Göran än de andra barnen och undervisade honom i jordbrukets och i synnerhet boskapsskötselns mysterier. Sina bokliga studier började han vid fem års ålder med sin farmor Majotte som lärarinna. I Gärdhems folkskola kom han in i klass 3, d.v.s årsklass 5 om man medräknar småskolan, och fortsatte i klass 4 men läste även privat för läraren Johan Sjölander (gift med Görans blivande hustrus moster Augusta) och tenterade i januari 1892 för inträde i klass 2 i Vänersborgs allmänna läroverk. Han blev dock underkänd och tillbringade vårterminen i klass 1. På sommaren 1892 läste han och brodern Fritz privat för kusinen Torsten Montén varefter Göran kom in i klass 3 och Fritz i klass 2. Brodern Lars berättar att under skoltiden hade bröderna eget hushåll i hyrd våning. Inför terminsstarten lastades en hövagn med tunnor med knäckebröd, salt, fläsk och kött som skulle räcka hela terminen eller läsåret. Tunnorna var plåtbeslagna till skydd mot råttor. Vidare sängar och sängkläder. Det hela täcktes med mattor eller hästtäcken och snördes hårt med rep. Fadern skötte själv om packningen och var inne i staden en gång i månaden för att köpa specerier till hushållet hemma. Bröderna hade alltid en bra och pålitlig hushållerska och den äldste förde kassabok. Under ferier och påsklov var de hemma. I skördetid arbetade de hårt, men tog igen sig när det regnade. Fritz skriver att Göran var djärv och tilltagsen. Hushållningssällskapen spred en idé att tjurar borde utnyttjas som dragare. Med sina yngre bröder som hantlangare tog Göran ut tjurar och spände en med sele eller två med ok framför ett lämpligt åkdon och körde. Något praktiskt värde vanns icke, men det var spännande och icke utan fara. Jullovet 1898/99 blev Göran och Fritz av släkten i Stockholm inbjudna att bese huvudstaden. Härvid diskuterades Görans framtida levnadsbana. Artilleriofficer eller ingenjör ansågs böra komma i fråga. 1899 tog han studentexamen och några månade dessförinnan hade hans far fått chansen att återvinna den äganderätt till Lunden, som på grund av den ekonomiska depressionen glidit honom ur händerna. Efter samråd med Göran, som då beslöt att bli jordbrukare, tog fadern chansen och återköpt Lunden. Göran praktiserade hemma läsåret 1899/1900, fullgjorde värnplikt vid intendenturen på Karlsborg vårsommaren 1900 och kom hösten 1900 in vid Alnarps Lantbruksinstitut. Han tog agronomexamen 1902-10-21 och erhöll ett stort resestipendium samt studerade jordbruk i Tyskland, Holland och England 1904. På hösten 1902 tillträdde han en tjänst som tredjelärare vid Tärna folkhögskola med sex månaders tjänstgöring. Lönen var 200 kr/månad med fri bostads och mat för en krona per dag. Han var där två läsår, varefter han genomdrev att Fritz fick efterträda honom. Läsåret 1905/06 var han lärare vid Vallberga lantbruksskola i Halland. Mellantiderna tillbringade han på Lunden, varjämte han några månader arbetade på en gård på Fyn i Danmark. Han var Norra Älvsborgs läns jordbrukskonsulent 1906 - 1916, en tjänst som nödvändiggjorde ständiga resor och en icke ringa korrespondens. Samtidigt övertog han Lunden 1908, varvid dock en rätt stor del av åkerjorden såldes, en ny mangårdsbyggnad uppfördes och den gamla revs. Sedan han sålt Lunden 1942 vistades han i Skänninge tills sonen Gerhard köpt Frälsegården. Begravd i Västra Tunhem (P).

Claes Göran Rudolf Montén. Född 1879-12-31 i Lunden, Gärdhem (P). Död 1968-08-28 i Frälsegården, Saleby (R).
Claes Göran Rudolf Montén 1879-1968
 
f Henning Wilhelm Montén. Född 1845-03-28 i Sandgärde, Västra Tunhem (P). Död 1918-04-10 i Sandgärde, Västra Tunhem (P). Possessionat.
 Henning Wilhelm Montén 1845-1918
 
ff GUSTAF ADOLF Montén. Född 1800-06-04 i Ljungby (N). Död 1875-02-14 i Vänersborg (P). Häradshövding.
 GUSTAF ADOLF Montén 1800-1875
 
fff ANDERS Montén (f Larsson). Född 1747-09-24 i Nävesta, Axberg (T). Död 1817-03-13 i Ljungby (N). Fil lic, Prost, Kyrkoherde.
 ANDERS Montén (f Larsson) 1747-1817
 
ffff LARS Olofsson. Född 1715-06-06 i Nävesta, Axberg (T). [1] Död 1798-03-16 i Axberg (T). Bonde.
 
fffm ANNA Andersdotter. Född 1706-09-30 i Lund, Hovsta (T). [2] Död 1764-01-24 i Axberg (T).  
ffm LOVISA ULRIKA Linderoth. Född 1768-12-23. [3] Död 1807-09-04 i Ljungby (N). [4]   ffmf SVEN Linderoth. Född 1718-09-22. Död 1777-06-12 i Tvååker (N). Kyrkoherde.
 
ffmm ELSA CATARINA Hummel. Född 1731 i Stockholm. Död 1814 i Torup (Prästgården).  
fm MAJOTTE Maria Charlotta Ehrengranat. Född 1816-09-24 i Beateberg, Vänersborg (P). [5] Död 1898-12-10 i Lunden, Gärdhem (P) . [6]
 MAJOTTE Maria Charlotta Ehrengranat 1816-1898
 
fmf AXEL WILHELM Ehrengranat. Född 1786-02-25 i Hallkved, Funbo (C). [7] Död 1861-04-04 i Sandgärde. Överste, Riddare.
 AXEL WILHELM Ehrengranat 1786-1861
 
fmff CARL ADAM Ehrengranat. Född 1742-09-10 i Åbo, FINLAND. [5] Död 1829-02-08 i Stockholm. [5] Överste.
 CARL ADAM Ehrengranat 1742-1829
 
fmfm MARIA AURORA Uggla. Född 1747-06-12 i Bredsäter (R). [7] Död 1826-05-14 i Stockholm (AB). [5]
 MARIA AURORA Uggla 1747-1826
 
fmm CHARLOTTA SOFIA Krull. Född 1790-01-15 i Vänersborg (P). [6] Död 1856-07-15 i Kartened, Västra Tunhem (P). [5]   fmmf JONAS Krull. Född 1753 i Vänersborg (P). [8] Död 1835-01-20 i Vänersborg (P). [9] Rådman, Borgmästare i Vänersborg, Commerceråd.
 
fmmm Margareta Catharina GRETA-CAISA Hök. Född 1757-08-29 i Skövde (R). [10] Död 1809-05-14 i Vänersborg (P). [6]  
m Sophie Katarina Frederika Kuylenstierna. Född 1855-06-04 i Harg (C). Död 1932-09-02 i Charlottenborgs gård, Billesholms Gruva.
 Sophie Katarina Frederika Kuylenstierna 1855-1932
 
mf Claes Samuel Zacharias Kuylenstierna. Född 1822 i Stockholm (AB). Död 1898 i Uppsala (C). Läkare.
 
mff Erik Magnus Kuylenstierna. Född 1789 i Nättsjö, Kalvs sn. Död 1869 i Jönköping.   mfff Carl Jesper Kuylenstierna. Född 1744 i Mossebo (P). Död 1827 i Långaryd, (N).  
mffm Gustava Carolina Riddersvärd. Född 1759 i Långared (P). Död 1825 i Långared (P).  
mfm Helena Sofia Johanna Cederstråhle. Född 1799 i Ekedal, Hyringa (R).   mfmf Erik Tholander. Död 1809 i Ekedal, Hyringa (R). [11]  
mfmm Sofia Kristiana Cederstråhle.  
mm Hedvig Carin Catharina Smerling. Född 1825 i Stockholm. Död 1870 i Vänersborg.   mmf Gottlob Fredrik Smerling. Född 1783. Död 1856. Grosshandlare .
 Gottlob Fredrik Smerling 1783-1856
 
mmff Magnus Fredrik Smerling. Född 1740. Död 1810. Direktör.
 
mmfm Brita Christina Brusell. Född 1754. Död 1828.  
mmm Catharina Karin Elisabeth Hierta. Född 1798 i Uppsala. Död 1872 i Björnholmen, Lovö (AB).   mmmf Carl Didrik Hierta. Född 1758 i Gunnarstorp, Flakeberg sn. Död 1816 Sätra Hälsobrunn Västmanland. Akademiräntmästare.
 
mmmm Hedvig Johanna Schmeer. Född 1766. Död 1804.  

Levnadsbeskrivning

Begravd i Västra Tunhem.

Gifte och barn

Gift 1910-06-18 i Herrstagården Trollhättan

Helena Sofia Olsson. Född 1883-03-11 i Uppegården, Herrestad, Västra Tunhem.
Död 1941.

Sigrid Margareta Montén. Född 1911-08-25 i Lunden, Gärdhem (P).
Död 2004-01-13 i Kärna (E).

Ingeborg Inga Maria Montén. Sjuksköterska.
Född 1913-05-29 i Lunden, Gärdhem (P).
Död 1994-01-07 i Bettna (D).

Astrid Sofia Montén. Skolkökslärarinna.
Född 1915-11-06 i Lunden, Gärdhem (P).
Död 1984-10-27.

Henning Gerhard Montén. Lantmästare.
Född 1918-04-06 i Lunden, Gärdhem (P).
Död 2003-05-10 i Frälsegården, Saleby (R).

Karin Helena Montén. Folkskollärarinna.
Född 1924-07-15 i Lunden, Gärdhem (P).
Död 2003-11-30 i Bjälbo (E).

Gerd Marie Charlotte Montén. Född 1927-07-02 i Lunden, Gärdhem (P).

 

Källor

 1. Födelsebok Axberg C:2; sid 112
 2. Vigselbok
 3. Gravsten, Ljungby Kyrka Halland
 4. Gravsten Ljungby Kyrka Halland
 5. Adelns ättartavla
 6. Släktdatabanken
 7. C:4; bild 14
 8. Vänersborgs söners Gille: Årsbok 1995
 9. Gravstenen i Vänersborg
 10. Födbok C:4; sid 215
 11. 11868