C

Häradshövding.
Född 1800-06-04 i Ljungby (N).
Död 1875-02-14 i Vänersborg (P).
Föddes i Ljungby i Halland, där fadern var kyrkoherde. Han föddes i Tvååker, där morfadern var prost. Gustaf Adolf var äldst av fyra bröder. Vid sju års ålder blev han moderslös och vid sjutton faderslös. Alla fyra bröderna gick studievägen. Tog juridiska examen i Lund i juni 1824 och blef auskultant i Göta hovrätt i juli s. å. Har därefter tidtals förestått dels Årstads, Faurås och Himble häraders, dels Fjäre och Wiske häraders domsagor i Halland. Från den 1 maj 1829 förvaltat domareämbetet i denna södra domsaga. Utnämndes till ordinarie domare härstädes genom kongl. fullmakt den 18 April 1839. Gift den 28 sept. 1842 med Maria Charlotta Ehrengranat. född 1816, dotter af chefen för Westgöta-Dals regemente Axel Wilhelm Ehrengranat och Sofia Charlotta Krull. G A tog sin juridiska examen i Lund 1824, praktiserade som biträde vid häradsrätter, tilldelades 1832-11-07 av Kungl Maj:t häradshövdings namn, "en sällsynt utmärkelse". Blev häradshövding i Nordals, Sundals och Vedbo härader i Dalsland 1839-04-18. Erhöll Kungl Maj:t medgivande att vara bosatt utanför domsagans område och köpte Sandgärde med Härveden jämte del i Hålabo kvarn vid foten av Hunneberg av häradsskrivare Rydings arvingar 1842. Sonsonen Fritz skriver att Gustaf Adolf var en framstående jurist. Vid ett tillfälle räddade han en förmögenhet åt en änka men vägrade ta betalt för arbetet. Hon skänkte då sin avlidne makes sigillring med initialbokstäverna G A M. Hans namn var G A Montgomery. Ringen har gått i arv till Göran Montén. Man kan anta att han hade studieskulder och måste betala andras skulder i egenskap av borgensman och var vid viss tidpunkt nära konkurs. Å andra sidan hade han som häradshövding en inkomst på ca 15.000 kr och lyckades reda upp ekonomin. På Sandgärde växte barnen upp och undervisades av informatorer samt vistades ett par år vid läroverket i Vänersborg. Gustaf Adolf var vice ordförande i Norra Älvsborgs läns hushållningssällskap 1859-1864. Till växten lär han ha varit rätt liten men var vig och kunde slå volter. Före middagen ställde han sig i sällskap med sina biträden på logen och tröskade med slaga för att få motion. Det rådde ett livligt sällskapsliv i trakten och G A var en utmärkt middagstalare i den glada stil, som framlockade den ena skrattsalvan efter den andra. Enligt tidens sed bar han peruk, sedan han fullständigt förlorat sitt hår i samband med nervfeber. Hans efterlämnade förmögenhet uppgick till 20.000 kr. 1870 såldes Sandgärde till överste Nils Ericson, kanal- och järnvägsbyggaren, som byggde Trollhätte kanal och Gustaf Adolf flyttade till Björkås. Huset finns kvar 2007.

GUSTAF ADOLF Montén. Född 1800-06-04 i Ljungby (N). Död 1875-02-14 i Vänersborg (P). Häradshövding.
 GUSTAF ADOLF Montén 1800-1875
 
f ANDERS Montén (f Larsson). Född 1747-09-24 i Nävesta, Axberg (T). Död 1817-03-13 i Ljungby (N). Fil lic, Prost, Kyrkoherde.
 ANDERS Montén (f Larsson) 1747-1817
 
ff LARS Olofsson. Född 1715-06-06 i Nävesta, Axberg (T). [1] Död 1798-03-16 i Axberg (T). Bonde.
 
fff OLOF Larsson. Född i Axberg (T). Död i Axberg (T). Bonde.
 OLOF Larsson
 
   
   
       
   
fm ANNA Andersdotter. Född 1706-09-30 i Lund, Hovsta (T). [2] Död 1764-01-24 i Axberg (T).          
   
fmm ANNA Larsdotter. Född 1690. Död 1765 i Axberg (T). [3]      
   
m LOVISA ULRIKA Linderoth. Född 1768-12-23. [4] Död 1807-09-04 i Ljungby (N). [5]   mf SVEN Linderoth. Född 1718-09-22. Död 1777-06-12 i Tvååker (N). Kyrkoherde.
 
mff BENGT Linderoth. Född 1690. Död 1729 i Göteborg. Amirailtetspastor.
 
mfff OLOF Andersson Linderot. Född 1660 i Göteborg (?). Död 1729 i Göteborg. Däledragare, ringkarl.
 
mffm ANNA Larsdotter. Född 1665. Död före 1730 i Göteborg.  
mfm ELISABETH Flodera. Född 1695.   mfmf SVEN Olai Floderus. Död 1710 i Göteborg (O). [6] Amiralitetspastor.
 
   
mm ELSA CATARINA Hummel. Född 1731 i Stockholm. Död 1814 i Torup (Prästgården).   mmf CHRISTEN Hummel. Född 1693 i Harplinge (N). Död 1765-01-12 i Snöstorp (N). Kyrkoherde och prost.
 
mmff JACOB Hanson Hummel. Född 1667 i Varberg. [7] Död 1739 i Martin Luther (N). [8] Kyrkoherde, riksdagsman.
 
mmfm AGNETA Rudolphin. Född 1670 i Harplinge (N). [9] Död 1735-11-05.  
mmm SARA Kollinia. Född 1690. Död 1736.   mmmf ANDREAS Nilsson Kollinius. Född 1666 i Tranemo (P). Död 1717 i Snöstorp (N). Kyrkoherde .
 
mmmm GUNILLA Ausenius. Född 1663 i Torup (N). [7] Död 1719 i Snöstorp (N). [10]  

Levnadsbeskrivning

Häradshövding.

Gifte och barn

Gift 1842-09-28 i Forstena, Västra Tunhem (P) [11]

MAJOTTE Maria Charlotta Ehrengranat. Född 1816-09-24 i Beateberg, Vänersborg (P). [11]
Död 1898-12-10 i Lunden, Gärdhem (P) . [12]

SOPHIE-LOUISE Sofia Lovisa Montén. Född 1843-06-08 i Sandgärde, Västra Tunhem (P).
Död 1916-03-15 i Stockholm.

Axel Fredrik Montén. Född 1843-06-08 i Sandgärde, Västra Tunhem (P).
Död 1843-06-12 i Sandgärde, Västra Tunhem (P).

Henning Wilhelm Montén. Possessionat.
Född 1845-03-28 i Sandgärde, Västra Tunhem (P).
Död 1918-04-10 i Sandgärde, Västra Tunhem (P).

GÖSTA Gustaf Anders Montén. Järnvägsdirektör, trafikchef.
Född 1846-10-08 i Sandgärde , Västra Tunhem (P).
Död 1880-10-28 i Borås (P). [13]

Richard Axel Montén. Språklärare, Ingeniör.
Född 1848-05-29 i Sandgärde , Västra Tunhem.
Död 1900-02-12 i Malmö.

Fritz Adolf Montén. Född 1851-10-21 i Sandgärde , Västra Tunhem.
Död 1852-09-16 i Sandgärde , Västra Tunhem.

Fritz Rudolf Montén. Bergsingenjör.
Född 1853-09-21 i Sandgärde, Västra Tunhem (P).
Död 1912-09-27 i Holt, Tvedestrand, NORGE.

Martina Charlotta Gustafsdotter Montén. Född 1858-02-28 i Sandgärde, Västra Tunhem (P).
Död 1880-04-13 i Kalmar.

 

Källor

 1. Födelsebok Axberg C:2; sid 112
 2. Vigselbok
 3. Hfh AI:2; bild 12
 4. Gravsten, Ljungby Kyrka Halland
 5. Gravsten Ljungby Kyrka Halland
 6. Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807
 7. dis 4868
 8. dis 841
 9. DIS
 10. dis 23396
 11. Adelns ättartavla
 12. Släktdatabanken
 13. FI:4; bild 31