C

Däledragare, ringkarl.
Född 1660 i Göteborg (?).
Död 1729 i Göteborg.
Olof Andersson däledragare tilldelades av magistraten 1681 en tomt 54 i första roten i Göteborg under ekeskogen. I resolutionsboken berättades den 5 juli s.å. att han fick en plats närmast intill Jöran Kankelbergs hus och plats på södra sidan, 38 fot lång och 28 fot bred. När banken uppbjöd Mårten Joensson linvävares gård 1.53 betecknades hans granne som Olof Andersson däledragare. I tomtöreslängderna kallas Mårten vävares ifrågavarande granne Olof Ringkarl. Däledragarens (brädbärarens) arbete var ju slitsamt och det är inte omöjligt att denne däledragare bytt yrke. I varje fall är gårdsägaren identisk med stamfadern till ett flertal kända präs-ter Linderoth. Hos honom bodde 1710 profossen Eckeroth och 1715 apologisten Herr Bengt Linderoth, den sistnämnde hans son således.

I bouppteckningen 1729 efter ringkarlen Olof Andersson Linderoth och hans även avlidna hustru Anna Larsdotter, att de ägde hus på Ekelundsgatan, inköpt så sent som 7.7.1729 för 200 d smt.

OLOF Andersson Linderot. Född 1660 i Göteborg (?). Död 1729 i Göteborg. Däledragare, ringkarl.
 
               
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Däledragare, ringkarl.

Gifte och barn

Gift

ANNA Larsdotter. Född 1665.
Död före 1730 i Göteborg.

BENGT Linderoth. Amirailtetspastor.
Född 1690.
Död 1729 i Göteborg.