C

Fil lic, Prost, Kyrkoherde.
Född 1747-09-24 i Nävesta, Axberg (T).
Död 1817-03-13 i Ljungby (N).
Född på Näfvesta gård i Axbergs socken eller Axeberg som det tidigare hette. Gick i skola i Örebro 1760-1763 och 1766-1769 enligt husförhörslängd (se faderns biografi). Schola Örebro var en gammal traditionsrik trivialskola med anor från medeltiden. Skolan låg vid den tidpunkten intill Nicolaikyrkan och kallades fortfarande Schola Örebro (i bevarade handlingar även Liber Scholae Örebroensis). Skolan fick efter tillstånd av kung Karl XIII år 1811 anta namnet Schola Carolina, dvs. det som senare blev Karolinska skolan.

I "Inskrivningsmatrikel från Örebro Scholae 1615-1820" anges (sid. 224) att: "D. 19 Januarii anmält sig Anders Axling från Axebergs socken och Näfvesta på 12te åhret. Fadern Bonde. Gossen ad 1mam" (börjar i 1:a klass)". "1767 febr reste till Strengnes". Läste på Strängnäs Gymnasium 1767-1773. Inskriven som Andreas Axling vårterminen 1767 i Classis Prima, gick fyra terminer i Classis Secunda 1768-69, fyra termiiner i Classis Tertia HT1770-VT1772. HT 1772 och VT 1773 är han inskriven som Andreas Montén i Classis Quarta och är därefter färdig med studierna i juni 1773 (enligt Åbo akademi). Att det är samma person bekrätas av födelseår och -ort. Han har ett stipendium som förkortas Stip. Herdm. som han är ensam om i skolan. Vilket stipendium det är fråga om är ännu inte känt. Sista terminen Anders går i skolan står det under hans namn "Test:ad Acad: Aboëns: ad: in Juniv 1773". Han prövade alltså in vid Åbo Akademi i juni 1773. På gymnasiet i Strängnäs fanns fyra klasser med cirka 30 elever i varje klass. (Landsarkivet Uppsala). Enligt Anders sonson Henning ska han först ha tagit namnet Axling, som bars även av en kusin med förnamnet Anders. För att undvika förväxlingar beslöt de att den ene efter lottdragning skulle ändra sitt namn. Att han kallade sig Axling bekräftas enligt ovanstående uppgift från Örebro Trivialskola och Strängnäs. Enligt uppgifter från Åbo Akademi bytte han namn från Axling till Montén 1771 när han studerade i Strängnäs. I inskrivningsboken för Strängnäs gymnasium skrivs han in 1772 med namnet Montén. Det fanns dock ingen annan Anders Axling vid Strängnäs Gymnasium och någon kusin med det namnet har ännu inte hittats i Axbergs socken.

Anders studerar vidare i Åbo vid Nericorum et Vermlandorum cum Dalensibus nation. Inskriven 1773-07-03. Försvarade sin avhandling 1775-12-06 för professor Johan Billmark, Fil kand 1776-05-21. Fil mag 1778-06-30.

Gift i Åbo första gången 1776 under studietiden med Eleonora Dubois då han är 29 år och hon är 33 år (enl. Genealogiska Samfundet i Finlands sökbara avskrivningar av kyrkböcker de sk Svarta böckerna). Får två barn med Eleonora - Charlotta 1777, som dör samma år, och Gustaf Johan 1778. De är inneboende hos Ulrica Charlotta von Bothink dessa år, flyttar till eget boende 1779 enligt husförhör (FSHF) och bor där tills Anders får arbete vid Sveaborg 1781.

Prästvigd 1777 till huspräst hos president Axel Gabriel Leijonhufvud (1717-1783) i Åbo. Leijonhufvud var svensk hovman, friherre och militär och en av Gustaf III:s kavaljerer, ämbetsman och lantmarsalk. Han var ledamot nr 1 och stiftare av Kungliga Musikaliska Akademin 1771-12-07 och dess förste preses, ledamot av Kungliga Vitterhetsakademin och var med och stiftade ett flertal ordenssällskap, bl a Pro Patria.

Bataljonspredikant vid Enkedrottningens lifregemente å Sveaborg 1781. Sonen Gustaf Johan dör i ögonvattusot 1786 och hustrun dör 1788 - båda på Sveaborg. Efter sonens död kommer Anders brorsdotter, tillika kusin till dottern Charlotta från Sverige. Det är Olof Larssons dotter Maria som 9 år gammal reser till Sveaborg enligt husförhörslängden för Näfvesta Axberg. Hon kommer hem 1789 när Svensk-Ryska kriget börjar och Anders kommenderas ut.

Han kan inte ha varit med speciellt länge för 1789-02-15 har han undertecknat protokollet för den allmänna sockenstämmen i Ljungby första gången.

Blir kyrkoherde i Ljungby och Alfshögs socknar i Halland 1792. Gift andra gången 1795 då han är 47år med Lovisa Ulrika Linderoth, som är 26 år, i Tvååker (vigsellängd). Prost 1805.

Enl "Gbg stifts herdaminnen 1878" sägs att han år 1800 fick sitt vänstra ben avhugget och knät krossat och att han dessutom hade ett i sista krig undfånget "kroppsfel". Föreslog enl samma källa "att under sillfisket skulle de återvändande besiktigas av läkare huruvida de hade venerisk smitta."

Prostparet Montén reser till Göteborg och söker doktor Christoffer Carlander i Göteborg första gången 1806. I journalen omtalas första hustrun, men bara som död 1788 och inga barn med henne nämns i journalerna. Troligtvis tror Anders att dottern från sitt första gifte inte lever.

Läkarens journal innehåller uppgift om att vänster lår och (under-) ben har varit brutna och att låret läkt illa så att han går med svårighet. Han blir också lätt andfådd och röker tobak beständigt.

1807, när Anders är 60 år, dör hustrun när de fyra sönerna är mellan 2 och 7 år.

1810 dricker han brunn vid Falkenberg och mår gott en tid, men så tillstöter besvär från urinvägarna och värk, i februari 1812 även vätska i buken, mycket hosta och avtacklad. Han lever dock fem år till.

Inskription på gravstenen på Ljungby kyrkogård:

HÄR UNDER FÖRKLARAS
Prästen och Kyrkoherden i Ljungby och Alfshög
Magister Anders Montén
Född d 26 sept 1747 i Axberg
Socken Wäster Neriket
Död d 13 mars 1817
Trogen Läran
Huld Fader
Saknad och Sörjd
Förmyndige Sonen
(Her) (Car) 15 v 3 ????


ANDERS Montén (f Larsson). Född 1747-09-24 i Nävesta, Axberg (T). Död 1817-03-13 i Ljungby (N). Fil lic, Prost, Kyrkoherde.
 ANDERS Montén (f Larsson) 1747-1817
 
f LARS Olofsson. Född 1715-06-06 i Nävesta, Axberg (T). [1] Död 1798-03-16 i Axberg (T). Bonde.
 
ff OLOF Larsson. Född i Axberg (T). Död i Axberg (T). Bonde.
 OLOF Larsson
 
       
   
       
   
           
   
       
   
m ANNA Andersdotter. Född 1706-09-30 i Lund, Hovsta (T). [2] Död 1764-01-24 i Axberg (T).              
   
       
   
mm ANNA Larsdotter. Född 1690. Död 1765 i Axberg (T). [3]          
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Fil lic, Prost, Kyrkoherde.

Gifte och barn

Gift 1776-08-15 i Åbo svenska församling FINLAND

Eleonora Magdalena Dubois. Född 1741. [4]
Död 1788-11-19 i Hamiltonska regementet, Sveaborg, FINLAND. [5]

Charlotta Sophia Montén. Född 1777-01-31 i Svenska församlingen, Åbo, FINLAND.
Död 1777-07-06 i Svenska församlingen, Åbo, FINLAND. [6]

Gustaf Johan Montén. Född 1778-08-11 i Svenska församlingen, Åbo, FINLAND. [5]
Död 1786-01-25 i Hamiltonska regementet, Sveaborg, FINLAND. [5]

Gift 1795-04-28 i Tvååker (N) [7]

LOVISA ULRIKA Linderoth. Född 1768-12-23. [8]
Död 1807-09-04 i Ljungby (N). [9]

Anna Chatarina Montén. Född 1797-05-07 i Ljungby (N). [10]
Död 1801-09-13 i Ljungby (N). [11]

Lars Gustaf Montén. Född 1798-10-07 i Ljungby (N). [12]
Död 1799-07-06 i Ljungby (N). [13]

GUSTAF ADOLF Montén. Häradshövding.
Född 1800-06-04 i Ljungby (N).
Död 1875-02-14 i Vänersborg (P).

Lars Fredrik Montén. Häradshövding.
Född 1801-08-18 i Ljungby (N). [14]
Död 1841-10-17 i Stockholm.

Sven Montén. Född 1804-05-16 i Ljungby (N). [15]
Död 1831-04-15 i Spanska sjön ombord på skeppet "Göteborg".

Anders Ulric Montén. Provinsialläkare, med dr, Riddaren.
Född 1805-08-20 i Ljungby (N). [16]
Död 1884-06-15 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [17]

 

Källor

 1. Födelsebok Axberg C:2; sid 112
 2. Vigselbok
 3. Hfh AI:2; bild 12
 4. Husförhör Åbo sv förs 1774-1779; sid120
 5. Finlands Gen. förbund
 6. SSHY DB 1756-1803 sid 78
 7. Gravsten: "Träddde i tjänsten" samt vigselregister Halland
 8. Gravsten, Ljungby Kyrka Halland
 9. Gravsten Ljungby Kyrka Halland
 10. Dopbok C:3; bild 193
 11. Dödbok C:3; bild 271
 12. Födbok C:3; bild 199
 13. Dödbok C:3 bild 269
 14. C:3 bild 210
 15. C:3; bild 220
 16. C:3; bild 226
 17. F:8; bild 171