C

Borgmästare.
Född 1683 i Högabråten, Åker (F). [1]
Död 1751-03-09 i Jönköping (F). [1]
Begravd i Jönköping (F). [1]
Började sin skola i Växjö 1693, studerade (enl. Smål. nation) i Åbo 1703. Borgmästare först i Eksjö 1717- 26 och i Jönköping 1727-50. Riksdagsman för Eksjö 1719 och 1723 -27 samt för den senare 1731. Han hade då många motståndare, vilket visade sig strax i början av valet. Borgerskapet kunde inte enas om att utse någon, utan anhöll genom karduansmakare Gabriel Tobies att valet skulle ske genom votering, men icke genom en öppen sådan som 1726, utan genom sedlars avlämnande. Han titulerades vid Östbo härads höstting "Contributions Räntemästare". Två år senare vid samma ting titulerades han sammalunda, men med tillägget "Slotzfogde", en befattning han erövrat enligt "Kungl. fullmakt". I riksdagen 1719 ingav han stadens supplik ("böneskrift") och drog en lans för Eksjö stads för omkring 100 år sedan berövade rätt att idka handel med utlandet och återfordrade stadens lastageplats Pataholm. Han klagade på Växjöbornas förhindrande av stadens privilegierade marknad i Notebäck. Begärde att underhållet till trivialskolan skulle utgå efter en ny och förbättrad stat. Krävde att ny stat skulle uppgöras för staden, då dess genom kriget beskurna inkomster inte räckte till stadens "betjänters" löner. Besvärade sig över Jönköpings intrång på Eksjö stads marknad i Sandsjö. Klagade på att stadens borgare vid "durchmarscher ", med våld berövats sitt foder, varför de inte är i stånd att upprätthålla skjutsningen. Besvärade sig över Askersunds invånare, som Eksjöborna till förfång köpa upp det smide i Bergslagen, som skulle tillhöra Eksjö handelsmän med preferensrätt på grund av privilegierna. Han anhöll slutligen att hantverkarnas lärodrängar inte inkallas till krigstjänstgöring, om staden ska kunna erlägga sin stora kontribution och sitt båtmanshåll. I boken Eksjös historia står att staden i slutet av 1600-talet hade 5 fem tavernor som tillhandahöll rum, mat och öl för resande. En av dem hölls av "gästgivaren Höök i den s.k. Hööks Gård vid Faretorget". Man kan bara spekulera i om det var vår Magnus Höök. Det var ett svårt pestår i Jönköping, började i dec 1710 och slutade i okt 1711. En tredjedel av stadens befolkning dog. Det förmögna borgerskapet flyttade ut på landet. Man kan inte säga att någon större omtanke från de styrandes sida ägnades den pestsmittade staden och borgmästaren gav också omedelbart efter epidemiens slut in sin avskedsansökan. Men borgmästaren hette inte Höök. Magnus hade inte ännu hunnit tillträda sin befattning i staden.

MAGNUS Jonsson Höök. Född 1683 i Högabråten, Åker (F). [1] Död 1751-03-09 i Jönköping (F). [1] Borgmästare.
 
f JON Torsson d.y. Höök. Född 1642. [1] Död 1715-06-23 i Högabråten, Åker (F). [1] Kronolänsman.
 
ff TORE Nilsson Höök. Född 1597 i Hökhult, Kävsjö (F). [1] Död 1673 i Högabråten, Åker (F). [1] Länsman & bonde.
 
fff NILS Nilsson. Länsman.
 
   
   
ffm INGEBORG Thorsdotter.      
   
fm INGEBORG Månsdotter. Född 1617. [2] Död 1685 i Åker (F). [2]          
   
       
   
m BRITA Andersdotter Björkman. Född 1650 i Högabråten, Åker (F). [1] Död 1700-01-13 i Jönköping (F) . [1]   mf ANDERS Jönsson.          
   
       
   
mm ELISABET Svensdotter Frimolin. Född 1617. Död 1699-06-25 i Högabråten, Åker (F). [1]   mmf SVEN Andersson. Död 1646 i Fryele (F). [3]      
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Borgmästare.
Begravd i Jönköping (F). [1]

Gifte och barn

Gift

MARGARETA KATARINA Billing. Född 1690.
Död 1775-04-10 i Varberg (N). [1]

Georg REINHOLD Hök. Landssekreterare, Borgmästare.
Född 1715 i Jönköping (F). [1]
Död 1786-01-29 i Vänersborg (P). [1]

 

Källor

  1. dis 12558
  2. dis 6589
  3. dis 18363