C

Länsman & bonde.
Född 1597 i Hökhult, Kävsjö (F). [1]
Död 1673 i Högabråten, Åker (F). [1]
I Ivar Höks "Slägt Tafla" hävdas att anfadern varit Thor Jonasson, en ryttare vid Smålands kavalleri. Men enligt en stamtavla funnen bland läkaren Theodor Höks kvarlämnade papper och även i Aino/Gösta Höks familjebibel, står anfadern noterad så här: "Bonden Tore var egare af Hökhult i Åkers Socken, Östbo Härad, Jönköpings Län." Tore var alltså BONDE, inte ryttare i Smålands rytteri. Sv. Biografiskt Lexikon skriver: "Att Tor Jonsson varit ryttare i Smålands rytteri har ej kunnat verifieras i mantalslängder eller rullor." Tore Nilsson var länsman och bonde i Högabråten Åkers sn (F). Omnämnd som död 24/5 1694. Tore nämns som boende i Hökhult i Kävsjö sn 3/2 1634. År 1642 bodde han dock i Högabråten. Den 2/11 1654 fick han fastebrev på 5/16 i rusthållet Skillingaryds gård som han inköpt för 260 Cr S:mt. Han efterträdde sin far som länsman över Åkers pastorat och Tofteryds socken. År 1660 löste han ut sin bror Peder Nilsson Hök ur gården Hökhult för 90 daler." (Kjell Henrysson) Hökhult har varit en skjutsstation, med skyldighet att befordra post, folk och gods till Skillingaryd 1,3 mil, Klevshult 1,2 mil och Törestorp 1,1 miI. I Byarums hembygdsförenings årsbok 1987 s18 står: "Arvsrättsdelar i Skillingaryd och Fåglabäck såldes 1654 av Lars Andersson med sin hustrus samtycke till Thor Nilsson Högabråten och hh (hans hustru) Ingeborg Månsdotter." (Ingeborg Gunnarsson nämner Tore död 1673 i Hökhult?)

TORE Nilsson Höök. Född 1597 i Hökhult, Kävsjö (F). [1] Död 1673 i Högabråten, Åker (F). [1] Länsman & bonde.
 
f NILS Nilsson. Länsman.
 
           
   
       
   
           
   
       
   
m INGEBORG Thorsdotter.              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Länsman & bonde.

Gifte och barn

Gift

INGEBORG Månsdotter. Född 1617. [2]
Död 1685 i Åker (F). [2]

JON Torsson d.y. Höök. Kronolänsman.
Född 1642. [1]
Död 1715-06-23 i Högabråten, Åker (F). [1]

 

Källor

  1. dis 12558
  2. dis 6589