C

Direktör.
Född 1849-01-29 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Döpt 1849-02-09 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Död 1926-01-07 i Björboholm, Stora Lundby (P). [2]
Begravd 1926-01-12 i Gamlestads kbfd (O). [3]
Dödsorsak: Sockersjuka, åderförkalkning.
Enl husförhör [632.21.28700] bodde familjen i domkyrkoförsamlingen i Göteborg när Gunnar och Ebba föddes. Solvind föddes 1883 i Masthuggets församling men det berodde på en ändring av församlingsindelningen. 1890 bodde familjen i 13 Rote 75 och 1900 i samma rote fast n:o 146. En anteckning visar att alla i familjen utom Anders Fredrik flyttar till Haga 1892. är dock förbryllande.

1907 flyttar familjen (Anders, Jenny, Ebba och Bertil) till Björboholm, Stora Lundby (P).

Inskriven vid Götebrogs Handelsinstitut 1865-1867. Verkade även som tillförordnad lärare i tyska där som vikarie för Dr Heinemann. Plats på F:a Rudlph Leffler I Gbg som var första svenska företag som exporterade smör till England. Tillträdde 1868 plats hos C.J. Brusewitz. Lämnade denna plats 1874 men återkom 1875 fram till 1879 då han började hos Theodor Plass & Co 0ch gick in som delägare.

1924, när Anders Lybeck firar sin 75-årsdag kunde följande läsas i tidningarna i Göteborg om honom :
"Född i Göteborg, genomgick Göteborgs handelsinstitut och hade anställning i olika firmor tills han 1883 tillsammans med Theodor Plass grundade agentur-, kommissions- och speditionsaffär under namnet Theodor Plass & Co, vilken affär han ensam övertog året efter under namnet A.F. Lybeck. Efter upptagande 1899 av B.F. Rönne ändrades firmanamnet till Lybeck, Rönne & Co. Vid Rönnes död 1900 inträdde i firman Axel Brynolf som 1919 blev ensam innehavare av affären.
Lybeck var en av stiftarna av Västkustens Petroleum AB och dess verkställande direktör 1896-1911. Under hans energiska och skickliga ledning har detta bolag jämte AB Lyse utvecklats till ett av Göteborgs största affärsföretag. I båda bolagen är han fortfarande styrelseledamot.
Han var under många år ledamot av Göteborg stadsfullmäktige, Handelskammaren, Sahlgrenska sjukhusets styrelse sedan 1901, bisittare i Rådhusrätten mm. Han var en av stiftarna av Göteborgs Börssällskap, Göteborgs minuthandlarförening och Göteborgs köpmäns arbetsgivarförening. Under den tid han varit bosatt i Björboholm har han bl a varit ordförande i Stora Lundby kommunalnämnd."
I hemmet arbetade 1890 två anställda.

Anders flyttade två hus från Linnégatan i Göteborg till Björboholm vid Mjörn vilka han hade som sommarställe till att börja med men flyttade sedan dit. Villa Solvik och det andra huset finns fortfarande (2008). Se kortet av Villa Solvik. Fick Vasaorden (RVO) 1910.

Anders Fredrik deltog aktivt vid bildandet av Göteborgs Börssällskap (från hemsidan: http://www.borssallskapet.se/page/62/historik.htm)

"De svåra tiderna och nedgången i affärsverksamheten i slutet av 1880­talet hade efterträtts av ett allmänt betydande uppsving, som särskilt inom Göteborg tog sig uttryck i en allt livligare företagsamhet och verksamhetslust. Man insåg inom köpmannakretsar i vår stad, att många åtgärder behövde vidtagas för att med kraft kunna bekämpa den energiska konkurrens mot Göteborg, som allt ohöljdare framträtt, i främsta rummet från Hamburg. Hamnen behövde utvidgas, järnvägsförbindelserna utökas och förbättras, pålagor, som tryckte handeln, sjöfarten och näringarna, behövde minskas, avtal, som till förmån för utländska konkurrerande städer och stater genom billiga fraktsatser förde trafiken från Göteborg måste ändras. Men framförallt borde samhörigheten och solidariteten inom köpmannakåren bliva större och livligare samverkan mellan äldre och yngre framstående och för samhällets framgång intresserade näringsidkare åstadkommas. Handelns, sjöfartens och näringarnas krav borde framföras och framträda med mer kraft än dittills skett. Dessa tankar gåvo några för Göteborgs utveckling nitälskande män anledning att söka sammanföra dem, som sedan länge sysselsatt sig med offentliga angelägenheter av allehanda slag, och dem, som ännu icke nått en sådan position. Den ledande mannen i detta företag och den, hos vilken planen upprunnit, var generalkonsuln Simon Elias Warburg, född i Göteborg och redan i föräldrahemmet införd i Göteborgs merkantila intressen och förhållanden. Bland de äldre köpmän, till vilka han vände sig, må nämnas Christoffer Carlander, Ivar Waern och Aug. Carlsson, av vilka i synnerhet den förstnämnde blev en varm tillskyndare av planerna. Bland de yngre må nämnas Justus A. Waller, W:m Henriques och Gustaf Lamm samt framför allt A. F. Lybeck, som blev Warburgs intensivaste medhjälpare och aldrig tröttnade att framhålla gagnet och nyttan för Göteborgs köpmän av den föreslagna sammanslutningen."

Börssällskapet bildades den 26 april 1894. Blan vännerna märks bl a bankdirektör Carl Cullberg (RVO) Nyköping.

ANDERS Fredrik Lybeck. Född 1849-01-29 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1] Död 1926-01-07 i Björboholm, Stora Lundby (P). [2] Direktör.
 ANDERS Fredrik Lybeck 1849-1926
 
f JOHAN Fredrik Lybeck. Född 1810-08-21 i Landskrona (M). [4] Död 1853-10-12 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Skomakarmästare.
 
ff NILS Lybeck (f Persson). Född 1773-09-16 i Lyngsjö (L). [5] Död 1853-01-29 i Landskrona (M). [5] Trädgårdsmästare, frälseinspektör.
 
fff PER Svensson. Född beräknat 1737 i Lyngsjö (L). [6] Död 1812-02-06 i Lyngsjö (L). [6] Mjölnare.
 PER Svensson 1737?-1812
 
   
   
ffm HANNA Johnsdotter. Född beräknat 1749. [7] Död 1809-09-09 i Lyngsjö (L). [7]   ffmf JON Ohlsson. Född i Lyngsjö by (L). [8] Död 1757-07-06 i Lyngsjö (L). [8] Mjölnare. kyrkvärd.
 
ffmm ELNA Fajersdotter. Född 1711-12-25 i Degeberga (L). [9] Död 1765-02-07 i Lyngsjö (L). [6]  
fm MARIA CHRISTINA Ahlberg. Född 1780-01-03 i Landskrona (M). [10] Död 1851-12-25 i Landskrona (M). [11]   fmf PETTER Ahlberg. Född beräknat 1743. Död 1782-07-15 i Landskrona (M). [12] Skomakarmästare.
 
   
   
fmm ELENA Johanna Billenqvist. Född 1755-03-11 i Landskrona (M). [13]   fmmf JÖNS Billenqvist (f Nilsson). Född 1720 i Billinge (M). [14] Död 1782-06-17. Bryggare.
 
fmmm CATHARINA Larsdotter.  
m EVA MARIA Lundgren. Född 1816-02-18 i Göteborgs Kristine (O). [15]   mf ANDERS Lundgren. Född beräknat 1781. [16] Död 1848-05-19 i Göteborgs Kristine (O). [17] Skomakarmästare.
 
mff ??? Anders ??? Lundgren. Köpmannen.
 
   
   
mfm Anna Charlotta Blomsterdahl. Född 1758. Död före 1810-03-21.   mfmf Niclas Blomsterdahl. Född beräknat 1729. Död 1810-03-17 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [18] Rotemästare vid brandvakten, kämnär.
 
mfmm Anna Margareta Edberg. Död 1772. [18]  
mm Johanna HANNA Ågren. Född 1782. [19] Död 1844-09-24 i Göteborgs Kristine (O). [20]   mmf ???Ågren.      
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Direktör.
Begravd 1926-01-12 i Gamlestads kbfd (O). [3]

Gifte och barn

Gift 1880-03-20 i Domkyrkoförs I Gbg (O)

JENNY Catharina Eriksson. Född 1856-04-02 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [21]
Död 1922-02-01 i Björboholm, Stora Lundby (P). [22]

GUNNAR Fredrik Lybeck. Civilingenjör, Skulptör.
Född 1881-02-09 i Domkyrkoförs I Gbg (O).
Död 1961-11-20 i Resteröd (O). [23]

Ebba Maria Lybeck. Född 1882-08-05 i Domkyrkoförs I Gbg (O).
Död 1971-10-28 i Lundby (O). [24]

Solvind Lybeck. Född 1883-11-30 i Göteborgs Masthugg (O).
Död 1905-08-04 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [25]

Bertil Lybeck. Konstnär.
Född 1887-08-08 i Domkyrkoförs I Gbg (O).
Död 1945-03-31 i Hedvig Eleonora (AB).

 

Källor

 1. Födelsebok
 2. GF Lybeck
 3. F:4; bild 158
 4. Avflyttningsintyg St Petersburg mm.
 5. Lyngsjö födelsebok
 6. Lyngsjö Dödsbok
 7. Lyngsjö dödbok
 8. Döda Lyngsjö (L)
 9. Degeberga födelsebok
 10. Födelsebok Landskrona Stadsförsamling
 11. Landskrona dödsbok 1851-1861 bild 208
 12. 1292.155.105300 p258
 13. Malmöhus, Landskrona, C:3, F/V/D, 1748-1756 p 115<49>
 14. dis 10122
 15. Sv bef 1890 och Personalförteckning Gbg Domk:o förs. Husförhör
 16. Husförhör Gbg GID 897.1.46200
 17. Dödsbok
 18. www.gbgtomter.se/Rote_6/6.35.pdf
 19. Husförhör GID 897.1.46200
 20. Kyrkobok GID 897.56.800
 21. Födelsebok GID 632.136.32400
 22. Dödbok E:5; sid 36
 23. Sv DB 2003
 24. SDB
 25. F:12; sid 40