C

Mjölnare.
Född beräknat 1737 i Lyngsjö (L). [1]
Död 1812-02-06 i Lyngsjö (L). [1]
Dödsorsak: Bröstvärk.
Begravd 1812-02-16 i Lyngsjö (L). [1]
Per övertog Lyngsjö Mölla innan han gifter sig 1765. Möllan hade ett annex som fungerade som gästgiveri vilket var ett krav för att få vara tingsplats vilket Lyngsjö var tills Degeberga tog över denna funktion. Lyngsjö ligger vid Everöd söder om Kristianstad.

Per var 75 år när han dog enligt Lyngsjö dödsbok. Om han kommer ifrån Lyngsjö är okänt. Det finns inga födelseböcker eller husförhör från socknen kvar från den tiden. Dock finns bouppteckningen efter Per där tre av sönerna omtalas med efternamnet Lybeck, varav den yngste Anders dött innan fadern:

Bouppteckning.

Åhr 1812 den 27de february. Enligt förut Kändgjord termin förrättades af undertecknande Laga Bouppteckning och auktion efter aflidna förra möllaren Per Svensson i Lyngsjö mölla; hvilken äfter sig lämnat Bröstarvingarna: Son nämndemannen Jon Pehrson därstädes. Son Sven Lybeck i Landscrona, Son inspektoren Nils Lybeck på Lärkesholm, Son Ola 22 år i Cristjanstad, Dotter Else gift med åboen Nils Åkesson i Lyngsjö, Dotter Elna gift med åboen Pehr Nilsson i Köpinge, alla myndingarna närvarande utom Sven Lybeck.

Nämndeman Jon Persson ... förrättningen .. i följande ordning. (Endast rubriker för lösöre angivet i denna avskrift)

Penningar fins icke. Silfver Teen Malm Koppar Järnvaror Gångkläder Sängkläder Trävaror Summa värdering Riksdaler 120.12.- Summa auktion 194. 10. 10

"Den befintelige lösören som befants efter aflidne Anders Lybeck:" följt av förteckning av lösöre. Efter denna förteckning skrivs sedan: "Utestående fordran efter aflidna sonen Anders Lybeck hvilken ingen af arvtagarna för närvarande kunna uppgiva som framdeles såsom öfriga arvemedlen, komma att upptagas och fördelas som anmärkes.

På slutet står skrivet som är svårt att tolka (x står för ej läsbart ord):

X x x allas wilja som om undandölgts som eder x x x x x

undertecknat av: Jon Pehrsson Elna EHO Hansdotter i Lyngsjö mölla

Med x månde Bouppteckning och auktion förklara undertecknade x alla delar något och x x x att påminna. Å egna och min bror Sven Lybecks wägnar

Nils Lybeck Lärkesholm

Ola Pehrsson Christianstad

Nils Åkesson Pehr PUS Nilsson

Lyngsjö i Köpinge

Han wår aflidna fader Per Svensson lif? lä? enligt lag författade testamenten samt tillika gjorda muntliga förordnanden af den 3 januari 1812 och den 20 januari samma år att son Jon som förlott skall bekomma et Jårn Ambolt och son Sven et silfver spetsglas samt dotter Else en fintröja, en liten silfverstop, ... Till sonen Ola x, som emottagit ett silfverfickur; hvilka waror finnas i bouppteckningen antecknade och oförsålda lämnade; Återstoden det systrarna med bröderna taga lika ansett. Utgett hwad som förfinnes sådan fall de i bouppteckningen godkända fordringare bifwits utlagt och betalt; Härmed hwad afser är förklarat undertecknat mottagarna skall alla delar nöjda och försäkra alt hwad ofwan anförts

Lyngsjö mölla den 20 februari 1812

Jon Persson Å egna och min bror S. Lybecks wägnar

Lyngsjö mölla N; Lybeck

Ola Pehrson Nils Åkesson Pehr PUS Nilsson

Christianstad i Lyngsjö I Köpinge


PER Svensson. Född beräknat 1737 i Lyngsjö (L). [1] Död 1812-02-06 i Lyngsjö (L). [1] Mjölnare.
 PER  Svensson 1737?-1812
 
               
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Mjölnare.
Begravd 1812-02-16 i Lyngsjö (L). [1]

Gifte och barn

Gift 1765-09-15 i Lyngsjö (L) [2]

HANNA Johnsdotter. Född beräknat 1749. [3]
Död 1809-09-09 i Lyngsjö (L). [3]

Sven Persson. Född 1766-11-11 i Lyngsjö (L). [4]
Död 1766-11-23 i Lyngsjö (L). [3]

John Pehrsson. Nämndeman, Mjölnare.
Född 1768-01-20 i Lyngsjö (L). [4]

Sven Lybeck (f Persson). Trädgårdsmästare, hökare, frälseinspektör.
Född 1770-12-03 i Lyngsjö (L). [4]
Död 1842-04-25 i Hjelmshult, Allerum (M). [5]

NILS Lybeck (f Persson). Trädgårdsmästare, frälseinspektör.
Född 1773-09-16 i Lyngsjö (L). [4]
Död 1853-01-29 i Landskrona (M). [4]

Else Persdotter. Född 1776-04-19 i Lyngsjö (L). [4]

Elna Persdotter. Född 1779-02-01 i Lyngsjö (L). [4]

Anna Persdotter. Född 1782-09-15 i Lyngsjö (L). [4]
Död 1784-04-10 i Lyngsjö (L). [3]

Anna Persdotter. Född 1785-06-22 i Lyngsjö (L). [4]
Död 1791-09-17 i Lyngsjö (L). [3]

Anders Lybeck (f Persson). Född 1788-02-06 i Lyngsjö (L). [4]
Död före 1812.

Ola (Olof) Lybeck (f Persson). Sergeant, fånggevaldiger.
Född 1791-02-28 i Lyngsjö (L). [4]
Död 1825-01-19 i Kristianstad (L). [6]

 

Källor

  1. Lyngsjö Dödsbok
  2. Vigda Lyngsjö (L)
  3. Lyngsjö dödbok
  4. Lyngsjö födelsebok
  5. Allerums kyrkoarkiv C:5
  6. Kristianstads dödsbok