Monténska anor och anhöriga

              

 

Grafiska stamtavlor (Lyb) Släktrapporter (Lyb) Släktdatabas
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Stamtavla efter Per Svensson

I denna grafiska stamtavla utifrån Per Svensson i Lyngsjö Mölla söder om Kristianstad återfinns de personer som hittats i de fem följande generationerna. Här får man en överblick över vilken gren man tillhör. Hela namn eller levnadsår får inte alltid plats. Ingifta är inte med i denna tabell. Dessa finns med i databasen.

Några länkar till databasen: Per Svensson, Nils Lybeck, Sven Lybeck, Anders Fredrik Lybeck.

          Tillbaka

 

graf stamtavla per svensson 1

          graf stamtavla per svensson 2