Monténska anor och anhöriga

              

 

Skulptören Slagrutemannen
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Skulptören

 

Gunnar Lybeck - skulptören

 

Skulptören Gunnar Lybeck arbetar med ett av sina alster.

 

 

 

gunnars ateljé

 

Gunnar Lybecks ateljé på stället i Bohuslän där han samlade sina verk.

 

 

SKULPTURER

av Gunnar Lybeck

som ställdes ut vid hans separatutställning

på Thurestams konsthall i Stockholm 1944.

 

inbjudan

 

 

Följande byster fanns med i Lybecks egen presentation av verken på utställningen.

För pekaren över bilderna så framgår vilka personer som porträtterats och tiilverkningsår.

 

 

Fru Emy Mark     Fil Dr Hugo Hammar (1941)

 

 

Generalfältläkare Fritz Bauer (1933)     Prof Martin Odin (1944)

 

 

Carola Cederström (1942)     Eva von Koch (1937)

 

 

Konstnären Yngve Berg (1938)    "ROKOKO" (1934)

 

 

Landshövding Nils Edén (1941)     Doktorinnan Eva Grimberg

 

 

Pianisten Astrid Berwald (1933)     Dirigenten Dr Fritz Buch (1940). Tillhör Konserthuset i Sthlm.

 

 

Överfältveterinär Johan Hederstedt (1933)     Generaldirktör Axel Granholm

 

 

Professor Klis Berven     Fru Greta Berg (1942)

 

 

Fru Greta Roos (1936)     Friherre Gustaf de Geer (1940)

 

 

Grevinnan Mary von Essen     Regeringsrådet Carl Meurling (1939)

 

 

Friherrinnan Brita Klingspor (1937)     Friherre Wilhelm Klingspor (1937)

 

 

Kammarherren och Generalkonsuln Fredrik Adelborg (1932)     Rektor Sven Ohlon (1944)

 

 

Grevinnan Fanny v. Wilamovitz-Moellendorf (1936)     Professor Bernhard Karlgren (1938)

 

 

Friherrinnan Madeleine de Geer (1940)     Professor Carl Skottsberg (1944)

 

 

"Sorken" (1933)     Gunilla (1938)

 

 

Friherrinan Karin de Geer (1939)     Bruksdisponenten friherre Gerhard de Geer (1941)

 

 

Professor Nils Ahnlund (1942)     Författaren Sigfrid Siewertz. Finns på Gripsholms portättmuseum.

 

 

Professorskan Elin Karlgren (1938)     Direktör Axel Calvert

 

 

Konstnären Bertil Lybeck (1938)     Gunnar Lybeck Självporträtt (1939)

 

 

Fil Dr Hugo Hammar (1942)     Häradshövding Pehr Cederschiöld (1943)

 

 

 

Kritik som skrevs i dagspressen i samband med vernissagen på Thurestams Konsthall:

 

Kritik del1

 

Krtik del2

 

 

 

 

Andra skulpturer

 

scan0021 scan0022

 

Karin Norén (f Lybeck) 

 

Waldner pryder dörrkläpp

 

Claes Lybeck

 

Dir A.V. Johansson Avance Motor scan0028

 

scan0029 scan0026

 

Mått-Johansson

 

Waldner

 

Sjökapten Axel Hedberg scan0034

 

scan0036 scan0035

 

 

 

TACK FÖR TITTEN!Jörgens Fiska-Fänge