Monténska anor och anhöriga

              

 

Min släktforskning Credits Genernas genomslagskraft msg
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Min släktforskning

Sex kistor med ärvda papper, bilder och föremål måste tas om hand eller lämnas vidare till nästa generation med ännu mindre koppling till äldre generationer. Så startade min ingång i släktforskningen. Det var mest ett arbete med sortering och dokumen-tation av de foton och information jag ärvt.

 

Under detta arbete hittade jag saker som intresserade mig. Där fastnade jag och har ägnat mig åt att kartlägga släkten bredare men också att försöka bekräfta eller vederlägga vissa släktsägner jag hört och försökt förstå var någonstans omnämnda personer passar in i släkthistorien.

 

Arbetet har inneburit att jag lärt känna släktingar på längre håll - även sådana som också släktforskar.

Innehållet släktdatabasen baserar sig på:

- ärvt material av anteckningar och bilder

- uppgifter hämtade från andra

släktforskare i släkten och utanför som haft beröringspunkter

- intervjuer med släktingar

- uppgifter från kyrkoböcker via Genline 

- Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS)

Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)

- Finska kyrkböcker (HisKi) som finns på internet, Riksarkivet, och Landsarkiven i Uppsala respektive Lund.

 

En länk man kan använda sig av om man vill veta mer om släktforskning är

DIS en släktforskarförening som tillverkat programvara för släktforskning och även ger ut en tidning och sprider mycket information i ämnet.