Monténska anor och anhöriga

              

 

Marie-Louise Monténs album Margareta Lybecks album
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Marie-Louise Monténs album

Marie-Louise Montén, född Sundelin, har samlat många foton på släktingar och vänner och dessutom skrivit namn på många. Namn på bilder anges nedan och bilderna nås via länkar i sidnumren. (Koppling till foton pågår 2008-06)

 

ALBUM 1

 

SID 01: Okänd präst; Okänd kvinna; Överste Nils Ericsson, järnvägsbyggare och Trollhätte kanal (köpte Sandgärde av Gustaf Adolf Montén); Grevinnan Milla Ericsson, född von Schwerin;

 

SID 02: Fru Adile Calamnius; statsrådet Sixten Calamnius, Viborg; Sigrid Calamnius Malmberg; Ellen Hernmark, gift professorskan Dang;

 

SID 03: Grosshandlare Alrutz; Fru Hulda Alrutz, född de Pont; Domprost Björnström; Kyrkoherde Brandberg, Vika;

 

SID 04: Fru Lotten Calwagen; Presidentskan Ottilia af Sillén; Trafikchef Johan Åkerblom; Gudmor Anna J. Calwagen;

 

SID 05: Henrietta Forstén, Viborg; Prosten Mortimer Forstén; Anna Forstén; Heddy Forstén;

 

SID 06: Fru Jenny Schröder, född Billow; Brukspatron Vilhelm Schröder; Överste Hanngren; Överstinnan Olga Hanngren, född Lagergren;

 

SID 07:  Överste Schultzberg; Okänd militär; Dr Enwall; Brukspatron Farup, Norge;´

 

SID 08: Okänd präst; Okänd; Okänd; Dr Fogman;

 

SID 09: Krigsrådinnan Hanngren; Fru Stavelius; Anna Almqvist; Landssekreteraren Alm.. (?);

 

SID 10: Landshövdingskan de Maré; Fru Betty Hiller, Stjärnsund; Fru Evelyn Berggren;

 

SID 11: Prof D. Maler, Heldelberg; Okänd; Professor Dang, Uppsala; Ellen Noreg, född Hernmarck;

 

SID 12: Okänd; Oläsligt; Major Jonsson, Fru Jonsson;

 

SID 13: Okänd; Okänd; Stationsinsp. Bagge, Molkom; Fru Bagge;

 

SID 14: Fyra Okända herrar;

 

SID 15: Tre okända herrar;  Dr Leonard Grundberg, Vänersborg;

 

SID 16: Två okända herrar och två okända damer;

 

SID 17: Sigrid Calamnius med halvbror (min gudfar)

Knut Hernmarck (död 1888), Finland;

 

SID 18: Karl Gyllenstierna;

 

SID 19: Okänd man;

 

SID 20: Fru Astrid Versteegh;

 

SID 21: Okänd kvinna, Fröken Aminoff; Professorskan Ericsson med Signe; Okänd mor med dotter;

 

SID 22: Fyra okända personer.

 

SID 23: Fru Ulla Bergsten, född Stavelius; Häradshövding Bergsten, Mora; Okänd man; Okänd kvinna med son;

 

SID 24: Karin Bergman, född Åkerblom (som barn); Anna Calwagen; Två barn Bagge x 2;

 

SID 25: Gudfar Knut Hernmarck; Rose Grönlund;

Hild Dang; Flickorna Dang, Uppsala;

 

SID 26: Två okända män;

Ing. Verner Melander med familj, Gävle; Okänd man;

 

SID 27: Okänd man; von Vegesack; Okänd man x 2;

 

SID 28: Fru Elisabeth Dahlberg, född Lagergren, Kloster; Okänd kvinna;

 

SID 29: Fröken Selma Källström; Okänd kvinna och två okända män:

 

SID 30: K. G. Lennander 1896; Föken Rakel Nordström; Fru Hellström; Konsul ? 1893;

 

 

 

SID 31: Fyra okända män.

 

SID 32: Två okända kvinnor och två okända män;

 

SID 33: Okänd kvinna; Brukspatron Engelbrekt Hanngren, Ytternora; Fru Hilma Stridsberg (?); Fanny Löfberg, född Stidsberg;

 

SID 34: Två okända män; Brukspatron Viktor Källström, Källsby; Brukspatron Caröl Johan Källström; 

 

SID 35: Margit & Ellen Nisser; Rosa Nisser; Kanslirådet Kolmodin; Okänd man;

 

SID 36: Konsul Harald Hanngren (som barn); Överste Martin Hanngren (som barn); Einar (?) Hanngren, död 1805; Lill von Holst, född Hanngren (som barn); (Dessa är barn till Kapten och egendoms-ägaren Per Gustaf Wilhelm Hanngren född 1845 och Olga Maria Lagergren, född 1856, boende i Husby Hedemora) 

 

SID 37: Majorskan Utia Hammensköld, född Järta;

 

SID 38: Agronom och fru Vahlbärk (?), född Schröder;

 

SID 39: Ewa Åkerhielm, 3 år;

 

SID 40: Sjökapten Rydell med familj: Anna-Stina ALkman, Marta Lindström, Docki Henlia (?), Britta Bagge;

 

SID 41:

 

ALBUM 2

SID 1:

 

SID 2:

 

SID 3:

 

SID 4:

 

SID 5:

 

SID 6

 

SID 7:

 

SID 8:

 

SID 9:

 

SID 10:

 

SID 11:

 

SID 12:

 

SID 13:

 

SID 14:

 

SID 15:

 

SID 16:

 

SID 17:

 

SID 18:

 

SID 19:

 

SID 20:

SID 21:

 

SID 22:

 

SID 23:

 

SID 24:

 

SID 25:

 

SID 26:

 

SID 27:

 

SID 28:

 

SID 29:

 

SID 30:

 

ALBUM 3

SID 1:

 

SID 2:

 

SID 3:

 

SID 4:

 

SID 5:

 

SID 6

 

SID 7:

 

SID 8:

 

SID 9:

 

SID 10:

 

SID 11:

 

SID 12:

 

SID 13:

 

SID 14:

 

SID 15:

 

SID 16:

 

SID 17:

 

SID 18:

 

SID 19:

 

SID 20: