C

Landsköpman / Borgare / Nämndeman.. .
Född i Sunderbyn, Luleå.
Död i Sunderbyn, Luleå.
Levde från 1592-06-22 i Stockholm (AB).. Nämndeman 1574 - 1609 i Sunderbyn, Luleå. Var med om att underteckna vittnesintyget 15/1 1595. Lappfogde i Umeå och senare piteå lappmarker. Bosatt i Sunderbyn, Umeå och Piteå. Nämndeman 1601 - 1644. - Knut Nilsson Kråka. Rådman, riksdagsman, befallningsman på Kopparberget. Bosatt i Stockholm. Nils Andersson Kråka var den, som år 1574 av kronan för 400 marker örtuger och 20 daler silver köpt kyrkhemmanet i Sunderbyn, den senare "Landbojorden" och som 1579 måste låta köpet återgå. Släktens stamhemman, n:o 21 i Sunderbyn, bär ännu namnet "Kråkhemmanet" och moränhöjden, där gården legat "Kråkberget". Fäbodaställen ägde hemmanet på motsatta sidan av älven, varöver Ava- och Bälingebor år 1685 förgäves klagade inför häradsrätten. Som birkarl erlade han 1590 en avgift till kronan av 1 1/2 mark och i köpmanspenningar 1 mark. Samma år och 1598 besökte han Korsmässomarknaden (båtvägen) vid Härnösand. Köpmän ur släkten Kråka gjorde många affärsresor till Stockholm. (Tillnamnet Kråka nyttjades först mot slutet av 1500-talet). Flyttade 22/6 1592 från Sunderbyn, Luleå till Stockholm. Han återvände dock efter en tid hem till Norrbotten. Han gifter sig två gånger under livstiden. Kungen (Karl IX) var beroende av birkarlarnas lokalkunskaper för sin lappmarks- och ishavspolitik. Inför förarbetena till marknadsreformen i början av 1600-talet hade en beskrivning från 1595 av Nils Andersson Kråka om handelsförhållandena i Lule lappmark spelat stor roll. Hade 1601 en hel röks hemman med 8 kor och häst.
Av mig kända barn: - Anders Nilsson Kråka. - Olof Nilsson Kråka. Lappfogde i Sunderbyn och Torneå. Nämnd 1647 - 1661. - Hans Nilsson Kråka.

NILS Andersson Kråka. Född i Sunderbyn, Luleå. Död i Sunderbyn, Luleå. Landsköpman / Borgare / Nämndeman.. .
 
f ANDERS Nilsson Kråka. Död 1548 i Sunderbyn, Luleå. Landsköpman, birkarl, nämndeman.
 
ff NILS Hansson Djäkn. Död 1499. Underlagsman Norrbotten.
 
fff HANS NN.      
   
       
   
           
   
       
   
m BRITA NN. Död 1563.              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Landsköpman / Borgare / Nämndeman.. .

Gifte och barn

Gift

ANNA Olofsdotter Holm. Död 1638-04-10.

ANDERS Nilsson Kråka. Bonde / Tolvman (Nämndeman) / Borgare.
Född i Sunderbyn.
Död 1648 i Luleå.

Olof Nilsson Kråka. Lappfogde.

Hans Nilsson Kråka.