C

Bonde / Tolvman (Nämndeman) / Borgare.
Född i Sunderbyn.
Död 1648 i Luleå.
Bonde / Tolvman (Nämndeman) / Borgare i Sundom, Luleå (BD) Borgare i Luleå nämnd 1609 - 48. Såsom bonde var Anders Nilsson Kråka den högst taxerade i Sunderbyn. Han erlade i kyrktionde 2 tunnor 1/2 fjärding korn. Hans skörd var 1620 60 tunnor korn. Han synes ha dött år 1648 liksom hustrun, ty den 26 mars det året gavs till kyrkan "effter Salig Anders Kråka och hans hustru silffwer 11 lodh" och året därefter i testamente 15 dr. Även om borgarfamiljerna var renodlade stadsbor vid mitten av 1700-talet gjorde sig det lantliga arvet påmint i mångt och mycket. Gårdarna benämndes efter tidigare ägare likt seden på landsbygden och namnen uttalades på bondmål. I Luleå fanns ett "Kraks" (Kråka) långt in på 1800-talet. I Sunderbyn, släktens hemby, fanns bygdens andra gård med samma namn. Där har benämningen levt kvar in i vår tid. Släkten Kråka tillhörde de främsta/dominerande borgarätterna i Luleå socken under flera hundra år.

ANDERS Nilsson Kråka. Född i Sunderbyn. Död 1648 i Luleå. Bonde / Tolvman (Nämndeman) / Borgare.
 
f NILS Andersson Kråka. Född i Sunderbyn, Luleå. Död i Sunderbyn, Luleå. Landsköpman / Borgare / Nämndeman.. .
 
ff ANDERS Nilsson Kråka. Död 1548 i Sunderbyn, Luleå. Landsköpman, birkarl, nämndeman.
 
fff NILS Hansson Djäkn. Död 1499. Underlagsman Norrbotten.
 
ffff HANS NN.  
   
       
   
fm BRITA NN. Död 1563.          
   
       
   
m ANNA Olofsdotter Holm. Död 1638-04-10.   mf OLOF Holm d. ä. Död 1598. Rådman i Stockholm.
 
       
   
       
   
mm N Nilsdotter. Död 1590-11-15.   mmf NILS Andersson. Död 1586. [1] Stadsbyggmästare, Rådman.
 
   
   
mmm ANNA Ivarsdotter. Död 1599.   mmmf IVAR Ivarsson. Död 1538. Borgmästare i Stockholm.
 
mmmm MARGARETA NN.  

Levnadsbeskrivning

Bonde / Tolvman (Nämndeman) / Borgare.

Gifte och barn

Gift

KARIN Persdotter. Död 1648 i Sunderbyn, Luleå.

Nils Andersson Kråka.

OLOF Andersson Kråka. Borgmästare, sexman och handelsman.
Född. [2]

Margareta Andersdotter.

Jöns Andersson Kråka. Född 1603.
Död 1675.

Brita Andersdotter. Född 1605 i Sunderbyn, Luleå.
Död 1695 i Niemiesel.

Erik Andersson Kråka. Född 1606.

 

Källor

  1. Stockholm
  2. Luleå