C
Ursula Kordes.   f Joakim Kordes.              
   
       
   
           
   
       
   
m Ulrika Gantschau.              
   
       
   
           
   
       
   

Gifte och barn

Gift

Detterman (adlad Cronman).

Fritz Cronman. Generaladjutant, överstelöjtnant.
Död 1680.