C
Detterman (adlad Cronman).                  
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Gifte och barn

Gift

Ursula Kordes.

Fritz Cronman. Generaladjutant, överstelöjtnant.
Död 1680.