C

Yrke enl GF Lybeck post- eller partkontorllör.

Andreas Carlberg.                  
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Gifte och barn

Gift

Frigga Lundgren.

Ester Carlberg.