C

Faktor.
Född omkring 1658 i Jönköping (F) . [1]
Död 1691-04-28 i Jönköping (F) . [1]
Benedictus Laurentii.

Student i Uppsala 1677. Var efter faderns död modern behjälplig att driva gevärsfaktoriet och erhöll 1681 kungl. fullmakt att efterträda fadern som faktor. Uppgjorde förslag till byggandet av borrbruket i Huskvarna och slutförde också detta arbete. Dog hastigt i Jönköping efter 2 dagars sjukdom. Efter hans död uppdagades att han häftade i skuld till kronan. Denna visade sig uppgå till den ansenliga summan 3392 dlr smt, vartill kom utredningskostnader 736 dlr. All sterbhusets egendom togs i mät, men p.g.a. de tryckta tiderna inbringade auktionen blott en ringa del av skuldbeloppet. Resten avskrevs efter änkans död genom kungl. resolution 1706.Erhöll den 10 mars 1681 kungl. fullmakt på faktorssysslan. P g a den tidvis svåra vattenbristen i Dunkehallaån föreslog B. 1688 anläggande av krutbruk och faktori vid Huskvarnaån. Efter Erik Dahlberghs rekommendationer gav kungen sitt tillstånd, och 1689 räknas som året för grundandet av Huskvarna vapenfabrik. Det var dock till en början huvudsakligen pipsmederna som flyttade från Jönköping till Huskvarna, låssmederna (den största gruppen) och stockmakarna var ännu 1720 kvar i Jönköping, som vid sekelskiftet endast hade 668 mantalsskrivna borgerliga invånare. Innehade tomt nr 16 vid Östra Storgatan, enligt 1696 års stadskarta.

BENGT Larsson Billing. Född omkring 1658 i Jönköping (F) . [1] Död 1691-04-28 i Jönköping (F) . [1] Faktor.
 
f BENT Larsson Billing. Född 1628 i Berg (G?). [1] Död 1679-05-26 i Jönköping (F) . [1] Faktor.
 
           
   
       
   
           
   
       
   
m CATHARINA Persdotter Baumgardt. Död 1708-01-21. [1]              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Faktor.

Gifte och barn

Gift

MARGARETA Katarina Baumgardt. Död 1705-07-23 i Jönköping (F) . [1]

MARGARETA KATARINA Billing. Född 1690.
Död 1775-04-10 i Varberg (N). [1]

 

Källor

  1. dis 12558