C

Inflyttad Inf-ly-tt till Hovsta (T). [1]
Född 1853-03-16 i Hovsta (T). [1]
Flyttade till USA. Brev 1910 från August Törnqvist till sin syster Hulda:
Lund,Texas April 24,1910.
Älskade syster Hulda du ska ha mången tack för ditt bref som jag mäd stor glädje har bekomit 19 dennes var i jag ser att du sörger mig som död, men som du ser så lever jag ännu så vist som en död ej kan skriva några bref. Och så ser jag att min hustru är på väg till Sverige men om jag vore död så reste min hustru ej till Sverige för här i Amerika är hon hemma men i Sverige bleve hon en främling. Vi har alla hälsan och mår väl , och jag önskar dig och din familj samma goda förmån. Du talar ej om hur många barn du har och huru dem har det i Sverige för här i Amerika är väl ej någon af dem. Jag har sex (6) barn tre gossar och tre flickor och di är hemma alla ännu den äldsta är en gosse han är tjugotre år gamal, den yngsta är flicka hon är snart tio år hon fyller 10 år 16 Maj i år. Du talar om att du är gamal men om jag ej är mistagen så är tio år äldre en du och jag är ej så verst gammal ännu jag hoppas att jag blir dubbelt så gammal om jag får leva så länge. Jag har köpt mig en automobil för ett par veckor sedan så nu har jag ett förfärligt huvud bry innan jag kan lära mig att sjöta den. Den kostar ett tusen fyrahundra femtiofem daler det bleve en bra stor summa i svenska peningar. Du säger att du ej hört något i från mig på lång tid och du har rätt, jag har ej fått svar på mitt sista brev som jag skref till min kära svåger vid Kvarnen det var straxt efter mor var död så jag har ej skrivit sedan till någon.Min svåger Lars Andersson har ej häller skrivit sedan jag tvingade honom att sända hit min hustrus arf efter sin mor det såg ut som han tänkte behålla det.
Inflyttad 1871-11-08 till Ättinge, Hovsta (T). [1]
Inflyttad 1872-10-18 till Axberg (T). [1]
Inflyttad 1879-11-15 till Bäcketorp, Hovsta (T). [1]
Inflyttad 1880-10-12 till USA. [1]
Inflyttad 1884-06-04 till Hovsta (T). [1]
Inflyttad 1884-09-12 till USA. [1]
Död 1924-11-19 i USA. [1]

August Andersson Törnquist. Född 1853-03-16 i Hovsta (T). [1] Död 1924-11-19 i USA. [1]   f Anders Persson. Född 1818 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1890 i Hovsta (T). [2]   ff Petter Andersson. Född 1776 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1849 i Tysslinge (T). [2]   fff Anders Olofsson. Född 1745 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1808 i Nora stadsförs (T). [2]   ffff Olof Johansson. Död 1767 i Nora stadsförs (T). [2]  
fffm Sara Johansdotter. Född 1708 i Tysslinge (T). [2] Död 1776 i Nora stadsförs (T). [2]  
ffm Brita Olofsdotter. Född 1750 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1821 i Nora stadsförs (T). [2]   ffmf Olof Andersson. Född 1699 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1763 i Nora stadsförs (T). [2]  
ffmm Ingeborg Olofsdotter. Född 1706 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1761 i Nora stadsförs (T). [2]  
fm Katrina Larsdotter. Född 1775 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1858 i Tysslinge (T). [2]   fmf Lars Olofsson. Född 1740 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1814 i Nora stadsförs (T). [2]   fmff Olof Nilsson. Död 1742 i Nora stadsförs (T). [2]  
fmfm Maria Matsdotter. Död 1782 i Nora stadsförs (T). [2]  
fmm Margareta Larsdotter. Född 1740 i Nora stadsförs (T). [2] Död 1824 i Nora stadsförs (T).      
   
m Lovisa Andersdotter Snöberg. Född 1821 i Kil (T). [2] Död 1906 i Hovsta (T). [2]              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Inflyttad Inf-ly-tt till Hovsta (T). [1]
Inflyttad 1871-11-08 till Ättinge, Hovsta (T). [1]
Inflyttad 1872-10-18 till Axberg (T). [1]
Inflyttad 1879-11-15 till Bäcketorp, Hovsta (T). [1]
Inflyttad 1880-10-12 till USA. [1]
Inflyttad 1884-06-04 till Hovsta (T). [1]
Inflyttad 1884-09-12 till USA. [1]

Gifte och barn

Gift 1881-12-26

Carolina Josephina Andersdotter. Född 1855-12-10 i Eker (T). [1]

Hjalmar Teodor Thornqvist. Född 1882-08-21. [1]
Död 1884-04-06 i Hovsta (T). [1]

Carl Thornquist.

Alice Thornquist.

Alfred Thornquist.

Alma Thornquist.

Theodor Thornquist.

Frida Thornquist. Född 1900-05-16.

 

Källor

  1. Rolf Jacobsson
  2. dis 4099