C

Född 1841-09-17 i Hesselby, Axberg .
Död 1909.
Övertog Hesselby 1873.

Vid 7 års ålder fick Per Pettersson d.y. börja gå i skola vid Qvinnersta hos en gammal ofärdig man, Anders Jonsson i Rönningen, för att sedan börja i Axbergs sockenskola. Den förestods av orgelnisten och skolläraren J.P. Österberg.

År 1855 startade Per Petterssons fars farbror, Lars Montén, privatskola i Hesselby för tolv barn (Per, sex andra gossar och fem flickor, samtliga släktingar). Skollärare var A.L. Englund född i Ödeby. De läste historia, geografi, sats-, språk-, rättstavningslära, naturlära, räkning och geometri. Skolan avslutades hösten 1857.

År 1856 i januari månad började Per tillsammans med flera andra att läsa och beredas första gången till Herrans heliga Nattvard för Kyrkoherden i Axberg A.Halin.

Följande levnadsbeskrivning har författats av Per Pettersson själv (Källa: Henry Jansson):

"År 1855 blef det Privat skola i Hesselby på föranstaltande af min Fars Farbror Grosshandlaren Herr Lars Montén i Stockholm, då jag vardt en bland eleverna, och fick lära mig läsa: Historia, Geografi, Sats-Språk-Rättstafnings- och Naturlära, samt räkna Sveigberks räknebok utom Dignittiter och rötter, äfven har jag räknat Schelins räknelära, samt exemplen ur Lagerhamns Geometri; och skrifvit reglerna ur Almqvists rättstafningslära, samt stycken ur Cedervalls stilöfning och Satser samt Satsfogning af Svedboms Satslära. I nämnda skola var jag två år tills hösten 1857, då skolan slutades; för denna undervisning har jag att ödmjukt tacka mina Föräldrar, som gav mig kläder, föda och tid, att få besöka skolan; äfven har jag att tacka Farbror i Stockholm, som betalte Skolläraren, som var Herr A.L. Englund född i Ödeby; också bekosta Farbror skolmaterialer, Skrifpapper, böcker och tabeller mm; men först bör jag tacka Gud, som gifvit mig ett naturligt förstånd, att jag kunde fatta de ämnen, som förehades; äfven för att jag ständigt var frisk, så att jag kunde vara i skolan och emottaga undervisning. Wi voro Tolf barn i skolan 7 Gossar och 5 Flickor, som alla voro min Fars slägtingars barn, och således något litet slägt med mig hvaribland min Bror och Syster. Under middagstimmarne lekte vi och höll ibland väl mycket väsen och roligt. Wid skolans slut fick jag böcker af Farbror, en af hvar och en boksort, som jag läste i skolan."

År 1862 den 17 april var det beväringsskrivning i Örebro och Per fick godkänt. Den 18 maj marscherade Per och de andra beväringarna till Palmbrohult i Mosås där de inkvarterades. Dagen därpå fortsatte marschen till Sannahed där de exercerade. Han kallades då för 126 Ax. Den 3 juni var han åter hemma. 1863 den 16 juni marscherade han åter till Sannahed där det då var mellan 700 och 800 soldater, 500 husarer och ett stort antal beväringar. Återmarsch skedde den 2 juli. 1864 skrev Per in sig som skarpskytt[3] i Axbergs Skarpskytteförening. På hösten utsågs han till "första Corpral". Totalt var det omkring 80 skarpskyttar i denna förening. Föreningens skarpskyttar paraderade vid Engelbrektsstodens avtäckande i Örebro år 1865.

"Stockholmsresa 1868 Samma år den 4de Augusti reste jag och min Bror till Farbror Grosshandlaren Herr Lars Montén i Stockholm, då det Tolfte allmänna Landtbruksmötet hölls i Humlegården och Slöjdskolan, hvarest förevisades allt hvad i natur werlden finnes från det största till det minsta åtminstone inom Sveriges gräns; Kreatur och Åkerbruksredskap af alla slag; Ångmaschiner såsom en ångplog, en ångsåg och hyfvel, flera ångtröskverk, symaschiner m fl; spånad, garn och väfnad; Säd, Kött och Fläsk; Fisk; Träsnideri och jernarbeten; nästan allt hvad man kan tänka; men jag ej kan nämna; emellertid var det obegripligt och ofantligt mycket att se och betrakta och allt utmärkt vackert; Wi hemkommo den 7de Aug."

Pehr Pettersson d y. Född 1841-09-17 i Hesselby, Axberg . Död 1909.
 Pehr  Pettersson d y 1841-1909
 
f Pehr Pettersson d ä. Född 1799-09-27 i Hesselby, Axberg. Död 1880.   ff Pehr (Petter) (P.O.S.) Olsson. Född 1772-09-27 i Hässelby, Axberg (T). Död 1857-08-20. Danneman, Kyrkvärd.
 Pehr (Petter) (P.O.S.) Olsson 1772-1857
 
fff Olof Pehrsson. Född 1745-12-20 i Hässelby, Axberg (T). Död 1820-10-04. Bonde, Danneman.
 
ffff Pehr Jonsson. Född 1712-08-28 i Åbytorp, Axberg (T). Död 1789-01-19. Danneman.
 
fffm Lisa Olsdotter. Född 1717-04-06. Död 1805-08-27.  
ffm Christina Larsdotter. Född 1740-07-27 i Nävesta, Axberg (T). Död 1800-03-23 i Nävesta, Axberg (T).   ffmf LARS Olofsson. Född 1715-06-06 i Nävesta, Axberg (T). [1] Död 1798-03-16 i Axberg (T). Bonde.
 
ffmm ANNA Andersdotter. Född 1706-09-30 i Lund, Hovsta (T). [2] Död 1764-01-24 i Axberg (T).  
fm Elisabeth Lisa (L.P.D.) Pehrsdotter. Född 1765-03-04. Död 1808-04-23.          
   
       
   
m Maria Ersdotter. Född 1823-09-27. [3] Död 1907-03-17. [3]
 Maria  Ersdotter 1823-1907
 
           
   
       
   
           
   
       
   

Gifte och barn

Gift 1886

Gustava Olsdotter. Född 1851.
Död 1939.

Hilda Pettersson. Född 1878-07-19.
Död 1910-04-24.

Hulda Pettersson. Född 1887-05-08.
Död 1959-10-03.

Rickard Pettersson. Född 1889-04-03.
Död 1982-10-02.

Birger Pettersson. Född 1891-12-13.
Död 1956-06-30.

 

Källor

  1. Födelsebok Axberg C:2; sid 112
  2. Vigselbok
  3. Henry Jansson