C

Född 1590 i Stigsjö, Viksjö (Y).
Död 1648 i Agnäs, Nordmaling (AC).
Pål Pålsson. Född omkring 1590 i Stigsjö, Viksjö. Död omkring 1648 i Agnäs, Nordmaling. Finne från Viksjö sn. Bonde i Viksjö, från omkring 1638 i Agnäs, Nordmaling. DB 1671 23/8: Efter Per o Johan Eskilsöners vittnande i Agnäs blef afsagt att Olof och Per Pålssöner skola njuta hos sin stiufmoder att utbekomma deras arff efter sin sal. Modher 50 skyl rogh, som är en tridiepartt af tvenna bolands svedior, wälförstående att de tillbakagiva tredieparten uthsädhe och tijonde som theras fadher sahl. Påul Påulsson allena utladhe. DB 1673 25/8: PE i Agnäs sökte 1 sädesland jord ib på sina stiufbarns vägnar som uti Pål Pålssons hemman dersammanstädes skall vara inkommit wtan betalning, som sahl. Påhl sielf skall hafva bekänt ... Gift

PÅL Pålsson. Född 1590 i Stigsjö, Viksjö (Y). Död 1648 i Agnäs, Nordmaling (AC).   f PÅL NN. Född 1550 i FINLAND.              
   
       
   
           
   
       
   
               
   
       
   
           
   
       
   

Gifte och barn

Gift 1625 i Nordmaling (AC)

MÄRETA Mattsdotter.

BEDA Pålsdotter. Död 1678.