C

Kyrkoherde i Arjeplog.
Född 1614 i Lästad.
Död 1697-08-13 i Arjeplogs kbfd (BD).
Noteringar son af bonden Nils Olofsson och Agatha Sjulsdotter i Lästad by och Ytterlännes; f. 1614, Stud 1643, Kollega vid Pite skola 1650, hitkommen 1662 och förste pastorn, sedan Lappmarksförsamlingarna skildes från nedre landet. död 10Mars 1697, begrafen jemte Pastor i Silbojock Erik Noraeus. Liktext 2 Sam. B.1:23. Uti ett 1748 tryckt äreminne öfver Laestadii dotter Agatha, enka efter Norai son af Pehr, Pastor i Silbojock, skrifver Prosten i Skellefte, Doktor P. Högström: " Er. Noraeus och Joh. Laestadius voro de förste som med nit och eftertryck begynte omvändelseverket i Pite Lappmark. Deras namn varar ännu på dessa orter i åminnelse och deras säd i välsignelse." Pastor Laestaddi hustru hette Anna Brennholm. (Lappmarkens herdaminne, Isak Grape) -------------------------------------------------------------------------------- Källor 1) Leif Boström, http://home.swipnet.se/leifbostrom/laestadius.htm

JOHAN Nicolai Laestadius. Född 1614 i Lästad. Död 1697-08-13 i Arjeplogs kbfd (BD). Kyrkoherde i Arjeplog.
 
f NILS Olofsson. Född 1597. Död 1629. Bonde.
 
ff OLOF Pålsson. Född 1555. Död 1596.   fff PÅL Olofsson. Född 1542. Död 1554.      
   
       
   
           
   
       
   
m AGATHA Sjulsdotter.              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde i Arjeplog.

Gifte och barn

Gift 1659-12-26

ANNA Brenholm. Född 1659-12-26 i Piteå.
Död 1697.

Anders Laestander. Född 1658.
Död 1743.

Nils Laestadius. Född 1661.

JOHAN Johansson Laestadius. Född 1664.
Död 1730.

AGATHA Johansdotter Laestadia. Född 1667-10-04 i Arjeplog (BD).
Död 1748-06-12 i Kalajoki, Österbotten, FINLAND.

Sara Laestadia. Född 1670.

Olof Laestander. Född 1672.
Död 1765.

Margareta Laestadia. Född 1673.
Död 1753.