C

Född 1642 i Feleberga, Emmislöv (L).
Död 1700-02-04 i Feleberga, Emmislöv (L). [1]
Förpliktelsebrev 2/4 1677 Jordeier av Söndregård 1671-1700. Nämndeman 1683-1700. Sogenfuldmecktig 1675. Kronolänsman 1676-1700. Knut Oredsson förvaltade arbetet från fäderna med strävsamhet, idoghet och framsynthet på den anrika nämndemannagården Filleberg. Fick liksom fadern uppleva "Skaanes Overgang". Jordeier av Söndregård 1671-1700. Äldre jordeböcker och handlingar (Göinge Hembygds för. årsbok 1964, s.49) Feleberga: Skatte- och ryttarhemman 7/8. Ovanligt gamla uppvisade skötebrev från åren 1540 och 1597. Ored Knutsson, Knut Oredsson, Knut Åkesson.

"N 1 3/4 Filebärga Nämbdemannen Knut Oretsson och Åke Knutsson hemman medh sig i Rusthåll N 10 Östra Emitzlöf Skattehemman Berättade att dhe 1.Sår åhrligen 12 Tunnor, Efter TijondeSättning 12 1/2 Tunnor. 2.Jordhmånen 1/2 dehlen Mulljordh 1/2 dehlen Öhr och Suurjordh 3.I medell måtig åhrswäxt kan Beräknas 2 sk efter En Emädan åkern ähr mykit Skarp och Sandigh 4.Hemmanet kan drifwas medh 2 Par oxar och 2 Par hästar. 5.åhrlig hööbärgning 30 knubbar eller 7 1/2 Palmar. 3/4 dahlen liungblandh höö 1/4 Maahöö. 6.Kan utfodra öfwer wintern 20 Creatur när halmfodret Inberäknas. 7.Muhlbete af liungmark hehl(?) Skarp, och måste leija för sina oxar annorstädes män Rustningshästen hafwa dhe En lijten hage till. 8.ållon skogh till 30 Swins ållon, män när Icke lands ållon blifwer så bär Skogen ingen ollon fruht. 9.humblewäxt till 500 Stänger. Beräknades bästa wäxten 160 Skäppor humble, män Inget(?) om 120 Skäppor. 10.En lijten fruhtahage aff 3 apellträ och Päron trää, som intet kan wara till Salu. 11.Intet fiskerij. 12.Surskogh af ahl och biörk till Nödhtorftigt Eldebrandh och humble stänger Sampt Redskap waror Männ Byggningstimber måste dhe hempta 1 1/2 Mihl. Ifrån sig giärdsle när något Ut...(?) 13.Considoreras Emot l knubba höö. elliest intet Näfwerflått, barkelop Påttaska brännande ell tiära brännande. 14.Om Wintern kan Creaturen Ingen hielp hafwa af marken som kan lindra på forningen, Uthan måste hafwa sina fulla foder Inne. 15.Qwarn som dhe kunna Mahla sijn Egen gröda på 1/8 Mijhl der ifrån, män Intet för någon annan, Considererandes deras fördel 3 skäppor om åhret om Kåstnaden afdrages. 16.ägorna ligga Runt omkring gården 17.lnga lägenheter ödelagda. 18.ähr observerat och Ingen Olaga Förändring gjord medh åker, Engh eller muhlbete. 19.ähr observerat som möjligst när sådant förekommit 20.alla Commoditeter , ähr på det nogaste uthRansakat, Män för tijdens korthet Skull Kundhe lägenheterna intet tagas i ögon syyn. 21.ähr Vederbörande alfuarligen förehållit, att dhe intet fördöllia om Egendomen effter behörigt straff lärer föllija. 22.har betalt sijna Skatter som dhe kunna hafwa af humblewäxten mestadelen dess uthom bruka dhe medh bräda Skiärande."

KNUD (Knut) Oredsson. Född 1642 i Feleberga, Emmislöv (L). Död 1700-02-04 i Feleberga, Emmislöv (L). [1]   f ORED Knudsen. Född 1600 i Feleberga, Emmislöv (L). Begravd 1677-07-01 i Feleberga, Emmislöv (L). [1] Lantbrukare.
 
ff KNUD Oredson. Född 1580 i Feleberga, Emmislöv (L). Död 1642 i Feleberga, Emmislöv (L).   fff ORED . Född 1540 i Feleberga, Emmislöv (L). Död i Feleberga, Emmislöv (L).      
   
       
   
           
   
       
   
m BODILE NN. Född 1607. Död 1667-11-10 i Feleberga, Emmislöv (L).              
   
       
   
           
   
       
   

Gifte och barn

Gift

ANNA Månsdotter. Född 1645 i Angseröd, Hjärsås (L) . [1]
Död 1675-03-17.

Nils Knutsson.

Inger Knutsdotter.

Elna Knutsdotter.

Nils Knutsson. Född 1666-10-21 i Feleberga, Emmislöv (L).
Död 1667-03-03 i Feleberga, Emmislöv (L).

Bodela (Botilda) Knutsdotter. Född 1668-04-19 i Feleberga, Emmislöv (L).
Död 1735-02-16 i Hollingaröd, Glimåkra (L).

Kierstina Knutsdotter.

Nils Knutsson.

Gift 1675-10-10 i Emitslöv [2]

Nilla Trulsdotter. Född 1650.
Död 1713-08-02 i Feleberga, Emmislöv (L).

ANDERS Knutsson. Född 1676-05-04 i Feleberga, Emmislöv (L).
Död 1739-09-30 i Feleberga, Emmislöv (L).

Ored Knutsson. Född 1680 i Feleberga, Emmislöv (L).

Arna Knutsdotter.

Majtel Knutsdotter. Född 1681 i Feleberga, Emmislöv (L).

Bengta Knutsdotter. Född 1687.

Per Knutsson. Född 1690-09-03 i Feleberga, Emmislöv (L).
Död 1690-09-07 i Feleberga, Emmislöv (L).

Nilla Knutsdotter. Född 1695-05-02 i Feleberga, Emmislöv (L).
Död 1767.

 

Källor

  1. Dödboken
  2. Vigselboken