Monténska anor och anhöriga

              

 

Namnet Montén Grafiska stamtavlor  (Mon) Släktrapporter (Mon) Släktdatabasen
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Släktrapporter (Mon)

Släktrapporterna  innehåller uppgifter om  vissa släktled i rapportform och med fler bilder i förekommande fall. De går att skriva ut. Släktrapporterna kan vara antavlor eller stamtavlor.

 

En antavla utgår från en person och visar vederbörandes härstamning bakåt i tiden till skillnad från stamtavlan som istället visar efterkommande personer.

Dessa är producerade i PDF-format.

 

Stamtavla efter Olof Larsson i tre generationer. Olof är den äldste kände i rakt nedstigande led på Monténsidan som återfunnits. Han var från Axbergs socken utanför Örebro och bodde på gården Näfvesta. I den rapporten framgår t exrelationerna mellan hans sonson Anders Montén, som var den förste som tog efternamnet och hans syster Christina Larsdotters barn - bl a såpfabrikören Lars Montén. 

 

I stamtavlan efter Christina Larsdotter ser man hur Lars Montén är släkt med sina arvingar med namnen Bergstedt och Rosengren.

 

 

 

Stamtavlan efter Anders Montén innehåller fyra generationer. Där framgår Gustaf Adolf Monténs svenska gren, men också den finska, som upptäcktes först 2007. 

 

Stamtavlan efter Gustaf Adolf Montén visar grenarna upp i nutid. Av hans åtta barn tillsammans med Majotte Ehrengranat var det fyra som fick barn.

Av dessa fick tre endast ett barn som uppnådde vuxen ålder (Sophie-Louise, Gösta och Martina) och Henning fick sju barn. Stamtavla efter Henning Montén ingår i denna rapport.  

 

 

Sedan följer antavlor med några av de ingiftas anor som det finns mycket data om:

Majotte Ehrengranat

Karl Sundelin

Sophie Kuylenstierna

Helga Enhus

Ludvig Sterky

.