Monténska anor och anhöriga

              

 

Min släktforskning Credits Genernas genomslagskraft msg
Välkommen! SÖK Monténarna från Axberg Lybeck, Nilsson/Brynolf Bok om Lars Montén Kontakt Fotoalbum Gunnar Lybeck The Cherry Stones video

Credits

Uppgifterna i och på hemsidan är insamlade med hjälp av ett flertal släktingar som jag har intervjuat.

 

Information om äldre generationer har hämtats från dels Fritz Monténs släktkrönika, dels med hjälp av Örjan Tegler, släkting som också forskar på den Monténska släkten. Örjan och jag har uppdaterat varandras data från de olika släktgrenarna efter Gustaf Adolf Montén.

 

Anita Cassmer-Bergstedt har forskat på fabrikören Lars Montén och hans arvingar som i huvudsak är efterkommande till Lars Olofsons (från Axberg) syster Lisa Olofsdotter. Lars Montén fick inga egna barn.

 

Henry Jansson är ättling till de som ägde gården Hesselby i Axberg och har studerat dess historia och de som ägt den och har således följt Lars Monténs äldre bror Pehr Olofsson och hans efterkommande.

 

 

Riccard Montén